Powrot do strony filharmonii

W sezonie artystycznym 2014/2015 Filharmonia Sudecka planuje zorganizować regularne koncerty abonamentowe, recitale i koncerty kameralne, które wpisują się w coroczny plan pracy artystycznej. Nie zapomnimy także o ważnych świętach - odbędzie się koncert Wielkopostny, Koncert Bożonarodzeniowy, Zaduszkowy oraz Koncerty z okazji 3 -Maja i 11 Listopada.

Odbędą się także koncerty, które już na stałe weszły do kalendarza imprez Filharmonii Sudeckiej - Karnawałowy Koncert Życzeń Melomanów, Koncert z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Koncert Wielkopostny, Koncert Bożonarodzeniowy, Koncerty Sylwestrowe i inne.

Kontynuować będziemy także festiwale - V Dni Muzyki Filmowej w październiku 2014 roku i 50 - Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju, którego Filharmonia Sudecka będzie współorganizatorem.

Dbając o jak najwyższy poziom wykonawczy zaprosimy wybitnych dyrygentów i solistów na koncerty w Wałbrzychu. Stale poszerzając ofertę programową zaproponujemy dzieła sceniczne, muzykę z operetek, musicali, które zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy.

Filharmonia Sudecka będzie kontynuować cykl audycji szkolnych i przedszkolnych, prezentowanych przez zespoły instrumentalne wraz z prelegentką w szkołach i przedszkolach. Ta działalność umuzykalniająca będzie bardzo ważnym aspektem w kształceniu młodego pokolenia do poszanowania kultury, a także zaszczepienia w młodych słuchaczach potrzeby żywego kontaktu z muzyką.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.