Muzyka górą - sezon 2017/2018

W KRAINIE MUZYKI - audycja dla młodszych słuchaczy.

MUZYKA GÓRĄ - audycja dla młodzieży.

Inspiracje sezon 2016/2017

Świat muzyką malowany sezon 2016/2017

Muzyczny kalejdoskop - 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się z programem audycji dla starszych dzieci i młodzieży:

MUZYCZNY KALEJDOSKOP

Muzyczny kuferek - 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się z programem audycji dla najmłodszych dzieci z przedszkola oraz klas 1-3 SP nauczania początkowego:

MUZYCZNY KUFEREK  

 

Muzyczne podróże 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z programem audycji dla najmłodszych dzieci z przedszkola oraz klas 1-3 SP nauczania pooczątkowego: MUZYCZNE PODRÓŻE  

pdf muzyczne_podr_e_14_15_ 

Klasyka dla młodych 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z programem audycji dla starszych dzieci i młodzieży: KLASYKA DLA MŁODYCH

pdf klasyka_dla_m_odych_14_15_ 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.