Powrot do strony filharmonii

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, opracowuje sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności w układzie roku kalendarzowego (nie sezonu artystycznego), głównie z uwagi na prowadzoną równolegle sprawozdawczość finansową (budżetową).

 

Poza przytoczonym w BIP opisem działań zrealizowanych w poszczególnych latach kalendarzowych, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu dysponuje również szczegółowymi danymi dotyczącymi:

  • harmonogramów koncertów symfonicznych i kameralnych, z wyszczególnieniem repertuaru i wykonawców,
  • zestawień audycji szkolnych i przedszkolnych, z wyszczególnieniem tematyki, miejsc realizacji oraz ilości odbiorców.

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-uslug dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Realizacja: grudzień 2012 - sierpień 2014 roku.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2007-2013

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.