Powrot do strony filharmonii

 

instytucja  kultury  samorządu  województwa  dolnośląskiego

Filharmonia  Sudecka  w  Wałbrzychu

 

ul. Słowackiego 4,        58 - 300 Wałbrzych

www.filharmonia-sudecka.pl        info@filharmonia-sudecka.pl

 

tel. +48 (74) 842 32 87          fax. +48 (74) 842 32 89

 

NIP: 886 - 000 - 39 - 76        REGON: 000786756        RIK: 13/1999

 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Wałbrzych    konto:  60 1090 2271 0000 0001 2296 5516

 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.