Powrot do strony filharmonii


2018


Filharmonia Sudecka poszukuje kandydata/ki do pracy nastanowsiku specjalista do spraw p.poż.

Oferty prosimy składać do 16.01.2019

Szczegóły >>> tutaj

 FILHARMONIA  SUDECKA  W  WAŁBRZYCHU

zatrudni instrumentalistów o specjalności:

 

skrzypce (tutti)

 

Zgłoszenia należy kierować do Działu Programowo - Koncertowego FS

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4

e-mail:  info@filharmonia-sudecka.pl

fax: 074/842 32 89

 

 

Informacje:    

www.filharmonia-sudecka.pl                             

Dział Programowo – Koncertowy 

tel. 074 842 32 87

 

Przesłuchanie odbędzie się 

2 stycznia 2018 roku o godz. 13:30

w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora ani materiałów nutowych.

 

Skrzypce ( tutti)

 

Program przesłuchania:

W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy A – dur KV 219 lub D – dur KV 218 lub G – dur KV 216 (cz. I + kadencja)

J.S. Bach - Partita lub Sonata do wyboru (2 kontrastujące części ) lub Chaconne 

 

Studia orkiestrowe:

J. Brahms – IV Symfonia e – moll op.98 cz. I (do taktu 53)

R. Strauss – „Don Juan” (do litery D)

R. Schumann – II Symfonia C – dur op.61 (Scherzo)

J. Brahms – I Symfonia c – moll op.68 cz. I (1 strona)

F. Mendelssohn – Bartholdy – „Sen nocy letniej” – Scherzo (do taktu 99)

 


 

Filharmonia Sudecka poszukuje specjalisty do Działu Techniczno-Gospodarczego.

Oferty prosimy składać do 28.09.2018.

Szczegóły tutaj >>>

 


2017


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zatrudni dwóch pracowników na stanowisko konserwatora.

 

1. konserwator - 2 etaty

 

Wykształcenie: minum zasadnicze zawodowe

 

Staż pracy/doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w zawodzie konserwatora

 

Charakterystyka wykonywanej pracy: wykonywanie prac konserwatorskich, drobne naprawy, obsługa koncertów, załadunek i wyładunek instrumentów, pulpitów, nut, rozwożenie i rozlepianie afiszy, obsługa szatni, przygotowanie koncertów poza siedzibą (montaż i demontaż estrady oraz widowni).

 

Wymagane dokumenty:

1. CV, 

2. list motywacyjny,

3. potwierdzenie stażu pracy (świadectwo pracy),

4. potwierdzenie ukończenia szkoły

5. mile widziane prawo jazdy kat. B oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Dokumenty proszę składać:

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu,

ul. Słowackiego 4 (III piętro), 58-300 Wałbrzych

do: Kierownik Działu Kadr Pani Bożena Rakucka

tel. 74 842 64 09, b_rakucka@filharmonia-sudecka.pl

w godzinach: 8:00 - 14:00

 

 


2016Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:

Altowiolista - muzyk solista, prowadzący grupę

Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 28 listopada 2016 roku o godz. 11:00, w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu przy ulicy J. Słowackiego 4. 


Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać na adres: 

email: info@filharmonia-sudecka.pl lub  

Filharmonia Sudecka ul. J. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych.
Termin nadsyłania zgłoszeń do: 28 października 2016 roku. 

Zgłoszenie winno zawierać życiorys ze zdjęciem i dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata. 

Konkurs skierowany jest również do artystów muzyków-altowiolistów Filharmonii Sudeckiej. 

Uwaga! Filharmonia Sudecka w czasie przesłuchań nie zapewnia akompaniatora.

 

Program konkursu:
I etap
(do wyboru jeden z poniższych koncertów)
1. F.A. Hoffmeister - Koncert D-dur cz. I z Kadencją
2. C. Stamitz - Koncert D-dur cz. I z Kadencją

II etap
(do wyboru jeden z poniższych koncertów)

1. W. Walton - Koncert na altówkę cz. I Andante comodo
2. G. Bacewicz - Koncert na altówkę cz. I Moderato
3. B. Bartok - Koncert na altówkę cz. I Moderato
4. P. Hindemith - Koncert na altówkę "Schwanendreher" - cz. I "Zwischen Berg und tiefen Tal"

III etap
(studia orkiestrowe - wymagane wszystkie podane poniżej 4 pozycje - fragmenty. Wymagane materiały nutowe możliwe są do pobrania ze strony internetowej Filharmonii Sudeckiej)

1. R. Strauss - Poemat symfoniczny "Don Juan"
2. B. Smetana – Uwertura do opery "Sprzedana narzeczona"
3. F. Mendelssohn - Muzyka do dramatu "Sen nocy letniej"
4. A. Bruckner - IV Symfonia Es-dur "Romantyczna" 


FILHARMONIA  SUDECKA  W  WAŁBRZYCHU

zatrudni instrumentalistów o specjalności:

 

waltornia (solista)

 

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym należy kierować                     

do Działu Programowo - Koncertowego FS

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4

e-mail:  info@filharmonia-sudecka.pl

fax: 074/842 32 89

 

Informacje:    

 

www.filharmonia-sudecka.pl

                                                 

Dział Programowo – Koncertowy 

tel. 074 842 32 87

 

Przesłuchanie odbędzie się 

13 czerwca 2016 roku o godz. 14:00

w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora ani materiałów nutowych.

 

 

Program na przesłuchania do orkiestry

 

WALTORNIA (solista)

W.A. Mozart – Koncert nr IV Es –dur KV 495( cz. I + kadencja )
lub
R. Strauss – Koncert nr 1 Es-dur op.11 cz.I

Studia orkiestrowe:
J. Brahms – Symfonia nr 3
L. van Beethoven – Symfonia nr 7
R. Strauss – Dyl Sowizdrzał
P. Czajkowski – Symfonia nr 5
M.Ravel – Bolero
F. Mendelssohn – Nocturn z suity „Sen Nocy Letniej”
G. Rossini – Uwetura do opery „Cyrulik sewilski”
A. Dvořák – IX Symfonia e – moll „Z Nowego Świata” cz. IV
2014


 

Wałbrzych, dnia 29 maja 2014 roku

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

z siedzibą przy ul. J. Slowackiego 4, 58-300 Wałbrzych

szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie - pdf ogloszenie_2014 

 

 

Wałbrzych, 3.10.2014

Filharmonia Sudecka zatrudni instrumentalistów o specjalności

I Skrzypce (tutti)

Perkusja (muzyk - solista)

szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie : pdf fs_ogloszenie_przesluchania_2014 

program przesłuchania dostępny w załączonym dokumencie : pdf fs_program_przesluchan_2014_skrzypce_perkusja 

 

Wałbrzych, 29.10.2014

Filharmonia Sudecka zatrudni dwóch mężczyzn do Działu Technicznego na stanowisko: Kierowca - konserwator.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: pdf praca_2014_kierowca 

 

 

Wałbrzych, 3.11.2014

Filharmonia Sudecka zatrudni instrumentalistów o specjalności:

I Skrzypce (tutti)

szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie : pdf fs_ogloszenie_przesluchania_skrzypce_2015 

Program przesłuchania dostępny w załączonym dokumencie : pdf fs_program_przesluchan_2015_skrzypce 

 


  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.