Powrot do strony filharmonii

INFORMACJE OGÓLNE

dane adresowe

przedmiot działalności

status prawny

rejestr instytucji kultury

regulamin organizacyjny

schemat organizacyjny

majątek

sprawozdania z działalności: za 2013 rok, za 2014 rok,

rejestry i ewidencje

kontrole zewnętrzne: za 2013 rok, za 2014 rok, za 2015 rok

plany artystyczne: na sezon 2014 – 2015, na sezon 2015 - 2016

 

 

OGŁOSZENIA

ogłoszenia ogólne: wynajem sali, inne,

przetargi: aktualne oferty, wyniki postępowań,

zapytania ofertowe: aktualne oferty, wyniki postępowań,

praca: aktualne nabory, wyniki postępowań,

archiwum: przetargi, zapytania ofertowe, praca, inne,

 

 

SERWIS

mapa strony

instrukcja korzystania z BIP

dostęp do Informacji Publicznej

dostęp do Informacji Publicznej nie ujawnionej w BIP

rejestr zmian

redakcja BIP

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.