Powrot do strony filharmonii

Wałbrzych, dnia 8 lutego 2018 roku


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym wykonania usług poligraficznych w roku 2018/2019 dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4

Przedmiotem usługi będzie:

  • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B1

  • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B2,

  • druk ULOTKI – REPERTUAR MIESIĘCZNY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT A4 do DL,

  • druk CITILIGHT (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT 180x120 zm,

  • dostawa pojedynczych zamówień do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert 16 lutego 2018, godz. 10, sekretariat Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Formularz cenowy

Umowa na usługi poligraficzne

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.