PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ogłasza przedarg na sprzedaż samochodu służbowego Volkswagen Transporter DB 17352. Oferty należy składać do 2 lipca 2018, do godz. 12.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Regulamin przetargu

Wycena

Opinia techniczna - Volkswagen Transporter

Zał. 1 - Oświadczenie

Zał. 2 - Formularz oferty zakupu

Zał. 3 - Umowa kupna sprzedaży

Volkswagen Transporter - zdjęcia


UWAGA: INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W BIP/OGŁOSZENIA/ARCHIWUM

 

 

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  NA  2018  ROK


-------------------------------------------------------------

Wałbrzych, dnia 03 maja 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO (2018 - DRUGI PRZETARG) - w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawa wyposażenia, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, przy ul. Dmowskiego 1, przy ul. Słowackiego 4, przy ul. Słowackiego 4a oraz w wielobryłowym obiekcie Sali Koncertowej.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/482-------------------------------------------------------------

 

  

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.