ico_bip.png   images_1.jpg imgres_1_1.jpg

UWAGA: INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W BIP/OGŁOSZENIA/ARCHIWUM

 

 

PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  NA  2017  ROK


-------------------------------------------------------------


Wałbrzych, dnia 01 czerwca 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Prace projektowe - remontowe - wyposażeniowe - montażowe, objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą wszystkich obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438  

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-uslug dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Realizacja: grudzień 2012 - sierpień 2014 roku.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2007-2013

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.