Powrot do strony filharmonii

Planując repertuar na sezon artystyczny 2015/2016 Filharmonia Sudecka będzie kontynuować regularne koncerty abonamentowe, recitale i koncerty kameralne, które wpisują się w coroczny plan pracy artystycznej. Nie  zapominamy także o ważnych świętach i z tej okazji odbędą się: Koncert Wielkopostny, Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert Zaduszkowy, koncerty z okazji 3 -Maja i 11 Listopada, które tradycyjnie zagrane zostaną zarówno w siedzibie Filharmonii, jak i poza nią.

Odbędą się także koncerty, które już na stałe weszły do kalendarza imprez Filharmonii Sudeckiej - Koncert Karnawałowy, Koncert z okazji Walentynek, Dnia Kobiet,  Dnia Matki i inne. Chcemy także, aby do tradycji weszły widowiska operetkowe, które będziemy wystawiać na zakończenie roku z okazji Sylwestra. W ubiegłym sezonie była to "Zemsta Nietoperza" J. Straussa, natomiast w grudniu 2015 r. zaplanowana została inscenizacji "Barona cygańskiego" tegoż kompozytora.

Kontynuować będziemy także festiwale, które już wpisały się w kalendarz imprez Filharmonii Sudeckiej - Dni Muzyki Filmowej w październiku 2015 r. czy 51. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju, którego Filharmonia  jest współorganizatorem.

Dbając o jak najwyższy poziom wykonawczy będziemy zapraszać wybitnych dyrygentów i solistów na koncerty w Wałbrzychu. Damy także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności młodym adeptom sztuki, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową.

Zakładamy, że w każdym miesiącu odbędą się dwa koncerty symfoniczne i jeden kameralny, lub recital. Sukcesywnie będziemy starali się zwiększyć ilość koncertów z udziałem całej orkiestry do trzech w miesiącu. Pozwoli to na znaczne rozszerzenie propozycji repertuarowej o utwory dawne i współczesne, a także o dzieła oratoryjno - kantatowe i sceniczne ( opery, operetki, musicale).

Filharmonia Sudecka będzie także kontynuować cykl audycji szkolnych i przedszkolnych, prezentowanych przez zespoły instrumentalne wraz z prelegentką w szkołach i przedszkolach powiatu wałbrzyskiego. Ta działalność umuzykalniająca jest bardzo ważnym aspektem w kształceniu młodego pokolenia do poszanowania kultury, a także zaszczepia w młodych słuchaczach potrzebę kontaktu z muzyką na żywo. W tym sezonie artystycznym będą to cykle pod nazwą "Kuferek muzyczny" i "Muzyczny kalejdoskop". Będziemy również starać się wprowadzić młodzież i dzieci do sali Filharmonii Sudeckiej, organizując specjalne Poranki Muzyczne, Spotkania z Muzą, Filharmonię Familijną i otwarte próby orkiestry. Dzięki temu młodzi słuchacze poznają nie tylko małe zespoły, ale całą orkiestrę, sposób pracy z dyrygentem  i utwory przeznaczone na duży skład instrumentów.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.