Powrot do strony filharmonii

Państwowa Inspekcja Pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu - Oddział w Wałbrzychu.

15 stycznia 2015 roku / prawna ochrona pracy - wybrane zagadnienia.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu.

Kontrola planowa w instytucji kultury, w zakresie audytu wewnetrznego. Przeprowadzona na podstawie upowaznienia nr 527/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.