Powrot do strony filharmonii

INFORMACJA  NR  2  -  zamieszczona w dniu 11.12.2017 roku - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA  NR  1  -  zamieszczona w dniu 10.11.2017 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 30 października 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy mebli magazynowych (regałów) dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawy wyposażenia - mebli magazynowych (regałów), objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP (pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=300fcc6c-ed0a-413d-bdf3-93ef1590ad67) oraz w zakładce BIP (pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/454).

 

TREŚĆ  OGŁOSZENIA  NA  PORTALU  BZP 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  -  WERSJA  EDYTOWALNA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMOWIENIA  -  PDF

WZÓR  UMOWY  -  ZAŁĄCZNIK  NR  5

SPECYFIKACJA  WYPOSAŻENIA  MEBLOWEGO  -  ZAŁĄCZNIK  NR  4

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.