Powrot do strony filharmonii

Wałbrzych, dnia 08 sierpnia 2014 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) będzie nieczynna, w zamian za pracę przy organizacji Letniej Serenady na wałbrzyskim Rynku w dniu 17 sierpnia 2014 roku. Podstawa - zarządzenie Dyrektora instytucji kultury nr 07/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 roku.

-------------------- 

Wałbrzych, dnia 20 maja 2014 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje, że z dniem 01 czerwca 2014 roku nastąpi zmiana banku obsługującego naszą instytucję na BZ WBK Wałbrzych. Nowy numer konta:

60 1090 2271 0000 0001 2296 5516 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.