Powrot do strony filharmonii

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia usług ochrony, do skladania ofert na wykonanie zadania - ochrony cyklicznej imprezy kulturalnej pn.: " Letnia serenada - Cudowny Świat Musicali", która planowana jest do realizacji w dniu 25 sierpnia 2018 roku, na wałbrzyskim Rynku. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - LETNIA SERENADA 2018

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.