Joanna Sioła - Kierownik Działu Programowo-Koncertowego

Tel 74 842 28 93   kom 512 139 654

j_siola@filharmonia-sudecka.pl

Krystyna Swoboda - Organizator Pracy Artystycznej

Tel 74 842 32 87   kom 501 674 479

k_swoboda@filharmonia-sudecka.pl

Bogusława Kawalec - Specjalista - organizator audycji szkolnych i przedszkolnych

Anna Zielińska - Kasjer biletowy

Paulina Gardzielewska - sekretariat

TEL 74 842 32 87

info@filharmonia-sudecka.pl

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.