Powrot do strony filharmonii

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  4  -  wynik  postępowania  przetargowego  -  opublikowana w dniu 12 lutego 2018 roku 

 

--------------------------------------------------

 

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  3  -  informacja z otwarcia ofert - opublikowana w dniu 02 lutego 2018 roku

 

-----------------------------------------------------

 

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  2  -  STRONA  1  -  opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  2  -  STRONA  2  -  opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

WZÓR  UMOWY  PO  KOREKCIE  - załącznik nr 7 (skorygowany) - opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

 

---------------------------------------------------

 

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  1  - sprostowanie SIWZ -  opublikowano w dniu 22 stycznia 2018 roku

FORMULARZ  OFERTY  (FO)  - załącznik nr 1 do SIWZ - po korekcie - opublikowano w dniu 22 stycznia 2018 roku

 

-------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 17 stycznia 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym realizacji usług Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Realizacja usług Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego dotyczy zadań związanych z modernizacją obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego), Słowackiego 4.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/459

  

1. OGŁOSZENIE  NA  PORTALU  BZP  - scan ogłoszenia nr 506577-N-2018 z dnia 17.01.2018 r.

2. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki, opis przedmiotu zamówienia

3. WZÓR  UMOWY  - załącznik nr 7

 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.