Powrot do strony filharmonii

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu oferuje możliwość wynajmu sali z 401 miejscami siedzącymi na widowni (parter 329 miejsc, balkon 72 miejsca), po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków. Szczegółowe informacje techniczne dostępne są w Dziale Techniczno - Gospodarczym:


kom. +48 796 206 630 (Arkadiusz Simm, a_simm@filharmonia-sudecka.pl)

 

W sprawie dostępności i warunków wynajmu sali koncertowej prosimy o kontakt z Działem Programowo-Koncertowym:


0-74 842-32-87 (Joanna Sioła, j_siola@filharmonia-sudecka.pl)

0-74 842-32-87 (Krystyna Swoboda, k_swoboda@filharmonia-sudecka.pl) 


Wyposażenie akustyczne sali koncertowej >>>

Plan sali >>>

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.