Powrot do strony filharmonii

USŁUGA  HOTELOWA  2018


--------------------


OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  PRZEPROWADZONEGO  POSTĘPOWANIA  -  opublikowano w dniu 28.03.2018 roku

skan 1

skan 2

skan 3


--------------------


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, prowadzacych działalność gospodarczą w zakresie świadczenia uslug hotelowych, do składania ofert na wykonanie zadania opisanego szczegółowo w załączonym poniżej dokumencie pn. "ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług hotelowych na rzecz Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w okresie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku".

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych na rzecz gości Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu - dyrygentów, kompozytorów, muzyków - solistów, śpiewaków, zespołów itp. - w okresie od marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Termin skladania ofert: do dnia 16 marca 2018 roku, do godziny 12.00, osobiście lub za posrednictwem korespondencji tradycyjnej (wersja elektroniczna zostanie odrzucona). Miejsce skladania ofert: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (sekretariat - II pietro). 

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE - pełny tekst - "Świadczenie uslug hotelowych na rzecz Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, w okresie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku",
  2. FORMULARZ OFERTY,
  3. WZÓR UMOWY,
  4. FORMULARZ CENOWY.
 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.