Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu oferuje możliwość wynajmu sali z 401 miejscami siedzącymi na widowni (parter 329 miejsc, balkon 72 miejsca), po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków. Szczegółowe informacje techniczne dostępne są w Dziale Techniczno - Gospodarczym:

kom. +48 796 206 630 (Arkadiusz Simm)

a_simm@filharmonia-sudecka.pl 

 

W sprawie dostepności i warunków wynajmu sali koncertowej prosimy o kontakt z Działem Programowo-Koncertowym:

0-74 842-32-87 (Joanna Sioła, j_siola@filharmonia-sudecka.pl)

0-74 842-32-87 (Krystyna Swoboda, k_swoboda@filharmonia-sudecka.pl)

 

Zasady odpłatnosci za wynajem sali koncertowej i usługi towarzyszące - Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Sudeckiej >>>

 

Wyposażenie - nagłośnienie i światła - sali koncertowej >>>

 

plan_sali___2018.jpg

 

plan sali do wydruku

 

  bez_nazwy-1_1.jpg

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.