Spot - podsumowanie modernizacji

Spot - zaproszenie do Filharmonii

Klasyka spotyka pop

Próby zestawienia indywidualności muzycznych reprezentujących różne gatunki muzyczne zyskiwały niekiedy szeroki rozgłos. Plany Filharmonii Sudeckiej, by zaprosić do współpracy sopranistkę Aleksandrę Kurzak i rockmana Krzysztofa Cugowskiego oczywiście nawiązują do słynnego duetu Montserrat Caballe i Friediego Mercury. Nadzwyczajny Koncert DWA ŻYWIOŁY okazał się sukcesem.

pdf Kurzak Cugowski 

Mistrzowie Baroku

Z okazji 330 rocznicy urodzin J.S.Bacha i J.F.Haendla Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej pod kierunkiem Jerzego Koska (od klawesynu) przygotowała specjalny koncert: Mistrzowie Baroku. 20.03.2015 w sali balowej Zamku Książ zgromadziła się publiczność, która z entuzjazmem przyjęła solistów i orkiestrę.

pdf Mistrzowie Baroku 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.