Powrot do strony filharmonii

 Ogłoszenie o sprzedaży. [tutaj]

 Regulamin - [tutaj]

 Załacznik 2 - [tutaj]

1. skrzypce 4/4 Mróz 1978 r. Lubin - [tutaj]

2. skrzypce 4/4 Kamiński 1978 r. Poznań - [tutaj]

3. skrzypce 4/4 Gryska 1980 r. Kalisz - [tutaj]

4. skrzypce 4/4 Fitas 1977 r. Stalowa Wola - [tutaj] 

5. skrzypce 4/4 Jeleniewicz 1976 r. Międzyrzecz Podlaski - [tutaj]

6. altówka Janik 1979 r. Nowy Targ - [tutaj]

7. altówka Kucharski 1979 r. Nowy Targ - [tutaj]

8. altówka Hatłas 1981 r. Czarny Dunajec - [tutaj]

9. kontrabas Eberhard Meinel, lata 70-te XX w. - [tutaj]

10. kontrabas Eberhard Meinel, lata 70-te XX w. - [tutaj]

11. kontrabas Eberhard Meinel, lata 60/70-te XX w- [tutaj]

12. kotły symfoniczne Premier, 1981/1982, Anglia - [tutaj]

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.