BIP > OGŁOSZENIA > przetargi

Przetargi

Wałbrzych, dnia 02 lipca 2020 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na dostawę i montaż krzeseł oraz pulpitów orkiestrowych regulowanych wraz z wózkami do ich transportu, osłon akustycznych, podestu dyrygenta wraz z pulpitem i krzesłem regulowanym.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w ramach Funduszu Promocji Kultury, uzyskanej przez Zamawiającego w postępowaniu konkursowym „Infrastruktura kultury 2020”, dla projektu pn. „Poprawa funkcjonalności Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu" oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz tutaj, w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/514

 

OGŁOSZENIE: na portalu BZP

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera wzór umowy i OPZ) [pdf]

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera wzór umowy i OPZ) [word]

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW - OTWARCIE OFERT

INFORMACJA NR 4 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano w dniu 15 maja 2018 roku 

 

-------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW -  informacja z otwarcia ofert - opublikowano w dniu 11.05.2018 roku

 

-------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW -  opublikowano w dniu 09 maja 2018 roku

 

-------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW -  opublikowano w dniu 04 maja 2018 roku 

 

-----------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 03 maja 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO (2018 - DRUGI PRZETARG), w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawa wyposażenia meblowego, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy stanowisk pracy i stanowisk socjalnych znajdujących się obiektach użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, ul. Słowackiego 4,  Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/482. Postępowanie zostało oznaczone numerem nadanym przez Zamawiajacego: ZP-5/2018.

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. OGŁOSZENIE NA PORTALU BZP
 2. SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 3. WZÓR UMOWY -  załącznik  nr  5  do  SIWZ
 4. OPZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  załącznik  nr  4  do  SIWZ 

 

ELEKTRONIKA  2018

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano w dniu 26 kwietnia 2018 roku

 

----------------------------------------

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3  -  informacja z otwarcia ofert - opublikowano w dniu 13 kwietnia 2018 roku

 

----------------------------------------

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW opublikowano  w  dniu  12  kwietnia  2018  roku

 

----------------------------------------

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW  -  opublikowano  w  dniu  09  kwietnia  2018  roku

 

----------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 06 kwietnia 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy i uruchomienia wyposażenia elektronicznego dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawa i uruchomienie wyposażenia elektronicznego, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy stanowisk pracy w obiektach użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego), Słowackiego 4.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/479 

 

1.OGŁOSZENIE NA PORTALU BZP 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=351806a2-7f71-4fc1-b417-9abfa8330185

Ogłoszenie nr 540577-N-2018 z dnia 05 kwietnia 2018 roku.

2. SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

4. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Specyfikacja techniczna - ZAŁĄCZNIK NR 4

FOTELE  WIDOWISKOWE  SALI  KONCERTOWEJ  2018

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 -  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  -  opublikowano  w  dniu  10  kwietnia  2018  roku

 

-----------------------------

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 -  protokół  z  otwarcia  ofert  -  opublikowano  w  dniu  27 marca 2018  roku

 

------------------------------

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 -  opublikowano w dniu 23 marca 2018 roku

------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 16 marca 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA - FOTELI WIDOWISKOWYCH SALI KONCERTOWEJ - w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawa wyposażenia, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy obiektu użytkowanego przez instytucję kultury, znajdującego się w Wałbrzychu, przy ul. Dmowskiego 1 - wielobryłowy obiekt Sali Koncertowej.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/472. Postępowanie zostało oznaczone numerem nadanym przez Zamawiajacego: ZP-3/2018.

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. OGŁOSZENIE NA PORTALU BZP
 2. SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 3. WZÓR UMOWY  -  załącznik  nr  5  do  SIWZ
 4. OPZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  -  załącznik  nr  4  do  SIWZ 

 

 

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano w dniu 12 kwietnia 2018 roku

 

-------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW -  informacja  z  otwarcia  ofert  -  opublikowano  w  dniu  27  marca  2018  roku  

 

--------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW -  opublikowano w dniu 19 marca 2018 roku

 

------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 14 marca 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawa wyposażenia meblowego, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy stanowisk pracy znajdujących się obiektach użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, ul. Słowackiego 4,  Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/470. Postępowanie zostało oznaczone numerem nadanym przez Zamawiajacego: ZP-2/2018.

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. OGŁOSZENIE NA PORTALU BZP
 2. SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 3. WZÓR UMOWY -  załącznik  nr  5  do  SIWZ
 4. OPZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  -  załącznik  nr  4  do  SIWZ 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 - wynik postępowania przetargowego -  opublikowana w dniu 12 lutego 2018 roku 

 

--------------------------------------------------

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 - informacja z otwarcia ofert  - opublikowana w dniu 02 lutego 2018 roku

 

-----------------------------------------------------

 

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  2  -  STRONA  1  -  opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  2  -  STRONA  2  -  opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

WZÓR UMOWY PO KOREKCIE - załącznik nr 7 (skorygowany) - opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

 

---------------------------------------------------

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - sprostowanie SIWZ -  opublikowano w dniu 22 stycznia 2018 roku

FORMULARZ OFERTY (FO) - załącznik nr 1 do SIWZ - po korekcie - opublikowano w dniu 22 stycznia 2018 roku

 

-------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 17 stycznia 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym realizacji usług Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Realizacja usług Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego dotyczy zadań związanych z modernizacją obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego), Słowackiego 4.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/459

  

1. OGŁOSZENIE NA PORTALU BZP - scan ogłoszenia nr 506577-N-2018 z dnia 17.01.2018 r.

2. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki, opis przedmiotu zamówienia

3. WZÓR UMOWY - załącznik nr 7

 

 

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2 - opublikowano w dniu 15 lutego 2018 roku

 

---------------------------------------------------

 

INFORMACJA  NR  5  DLA  WYKONAWCÓW - sprostowanie - opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

 

-----------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 - opublikowano w dniu 23 stycznia 2018 roku

  

---------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW -  informacja z otwarcia ofert - opublikowano w dniu 15 stycznia 2018 rok

 

-----------------------------------------

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 02 stycznia 2018 roku

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 27.12.2017 roku 

 

---------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 20 grudnia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy i uruchomienia wyposażenia elektronicznego dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu" (IV zadania). 

 

Dostawa i uruchomienie wyposażenia elektronicznego, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy stanowisk pracy w obiektach użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego), Słowackiego 4.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/455  

 

1. OGŁOSZENIE NA PORTALU BZP

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=680c9b56-77a9-48a5-8cc6-ea86d382508d

Ogłoszenie nr 635021-N-2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

2. SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 1,2,3,6

4. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

5. OPZ ZADANIE I - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie I - ZAŁĄCZNIK NR 4/I

6. OPZ ZADANIE II - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie II - ZAŁĄCZNIK NR 4/II

7. OPZ ZADANIE III - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie III - ZAŁĄCZNIK NR 4/III

8. OPZ ZADANIE IV - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie IV - ZAŁĄCZNIK NR 4/IV

INFORMACJA NR 2 -  zamieszczona w dniu 11.12.2017 roku - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NR 1 -  zamieszczona w dniu 10.11.2017 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 30 października 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy mebli magazynowych (regałów) dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawy wyposażenia - mebli magazynowych (regałów), objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP (pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=300fcc6c-ed0a-413d-bdf3-93ef1590ad67) oraz w zakładce BIP (pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/454).

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA NA PORTALU BZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WERSJA EDYTOWALNA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA - PDF

WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - ZAŁĄCZNIK NR 4

Wałbrzych, dnia 10 lipca 2017 roku

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -  informacja opublikowana w dniu 10 lipca 2017 roku

 

------------------------------------------------------------ 

 

Wałbrzych, dnia 07 lipca 2017 roku

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5 - sprostowanie informacji z otwarcia ofert

------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 22 czerwca 2017 roku

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - otwarcie ofert PDF,
 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - plik tekstowy
 

--------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 16 czerwca 2017 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych, w dniu 16 czerwca 2017 roku, pod numerem 97838-2017. Od dnia 16 czerwca 2017 roku informacja o dokonaniu zmiany oraz jej pełny tekst umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Powodem dokonania zmiany jest przedłużający się brak dostępu do strony internetowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, będący skutkiem awarii, której przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego.

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2  - opublikowana w dniu 16 czerwca 2017 roku,
Informacja ta określa zmianę terminu składania ofert na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godzinę 12.00. Zmiana podyktowana jest awarią strony internetowej.
 1. ZMIANA OGŁOSZENIA NA PORTALU BZP - opublikowana w dniu 16 czerwca 2017 roku,
 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 - opublikowana w dniu 16 czerwca 2017 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 14 czerwca 2017 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych, w dniu 14 czerwca 2017 roku, pod numerem 97478-2017. Od dnia 16 czerwca 2017 roku informacja o dokonaniu zmiany oraz jej pełny tekst umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - opublikowana w dniu 14 czerwca 2017 roku,
 2. ZMIANA OGŁOSZENIA NA PORTALU BZP - opublikowana w dniu 14 czerwca 2017 roku
 
------------------------------------------------------------------------------
 

Wałbrzych, dnia 10 czerwca 2017 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych, w dniu 10 czerwca 2017 roku, pod numerem 95410-2017. Od dnia 12 czerwca 2017 roku informacja o dokonaniu zmiany oraz jej pełny tekst umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Pomimo dokonanej zmiany Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu nie zmienia wskazanego pierwotnie terminu składania ofert. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu rozważy jednak taką konieczność, w sytuacji gdyby otrzymała stosowny wniosek wraz z jego uzasadnieniem odwołującym się do przyczyn bezpośrednio związanych z istotą dokonanych zmian.

 

 1. ZMIANA OGŁOSZENIA - TREŚĆ BZP - opublikowano w dniu 10 czerwca 2017 roku

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Wałbrzych, dnia 01 czerwca 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 01 czerwca 2017 roku, pod numerem 523538-N-2017. Ogłoszenie postępowania, SIWZ, wszelkie inne dokumenty projektowe postepowania udostepnione zostały na stronie internetowej Zamawiajacego www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438, od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP zostało ono rownież umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Prace projektowe - remontowe - wyposażeniowe - montażowe, objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą wszystkich obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a Dmowskiego). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na tej podstawie robót opisanych szczegółowo w SIWZ i załącznikach. Zamawiający przewiduje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu - zapewnienia komfortu odbioru muzyki przez publiczność, komfortu pracy muzyków oraz osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Planowane do wykonania prace remontowe wynikają ze stanu obiektów oraz założeń funkcjonalnych jakie mają pełnić.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 Euro, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

DOKUMENTY  POSTĘPOWANIA  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. Treść ogłoszenia w BZP
 2. SIWZ edytowalny
 3. SIWZ pdf
 4. PFU ORAZ ANEKS DO PFU
 5. WZÓR UMOWY
 6. INWENTARYZACJA BIDOWLANA
 7. WYTYCZNE AKUSTYCZNE, WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO - OPISY I RYSUNKI [1, 2, 3]

 

Poniżej zamieszczono:

TEKST  OGŁOSZENIA  NUMER  523538-N-2017  Z  DNIA  01.06.2017  ROKU  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
„MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
RPO WD 2014 – 2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe,
poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Ogłoszenie nr 523538-N-2017 z dnia 2017-06-01 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc...
1 z 30 01.06.2017, 23:58
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: , krajowy numer identyfikacyjny , ul. , , woj. , państwo , tel. , e-mail , faks
.
Adres strony internetowej (URL): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc...
3 z 30 01.06.2017, 23:58
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII
SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU”
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY: ZP-4/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „MODERNIZACJA
OBIEKTÓW FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” dla obiektów zlokalizowanych w
Wałbrzychu: przy ul. Juliusza Słowackiego 4 (prace projektowe - wszystkie piętra z pominięciem
części piwnic oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru, roboty budowlane zgodnie z ANEKSEM
do PFU), przy ul. Juliusza Słowackiego 4a (część w obrębie: parteru), przy ul. Dmowskiego 1 (część
w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra), dla budynku Sali koncertowej (całość) –
zlokalizowanej między ulicami Juliusza Słowackiego i Dmowskiego w Wałbrzychu, dokumentacji
projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych związanych z
modernizacją obiektów (całych lub ich części) stanowiących siedzibę Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu (tryb „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”). PRACE PROJEKTOWE: W części dotyczącej
prac projektowych w ramach Zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII
SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie na podstawie
Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Załącznik nr 3 do SIZW) oraz Inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (Załącznik nr 4 do
SIWZ) udostępnionej przez Zamawiającego, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz
pozyskanie wymaganych dla realizacji robót budowlanych decyzji, warunków i uzgodnień, w
szczególności: o sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z wyposażeniem, o
wykonanie projektu wnętrz wraz z kolorystyką, o wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej, o
wykonanie orzeczenia o stanie technicznym w niezbędnym zakresie, o sporządzenie ekspertyzy
kominiarskiej w niezbędnym zakresie, o sporządzenie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem
odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej, o wykonanie projektu
budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), z uwzględnieniem
branż: ochrona przeciwdźwiękowa, akustyka wnętrz oraz technologia estradowa, w szczególności z
uwzględnieniem wytycznych od tych branż, o uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń
niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz
pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, opracowanie bilansów
zapotrzebowania mediów oraz wystąpienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków
przyłączenia od gestorów właściwych sieci, mapy do celów projektowych, o wykonanie wszystkich
opracowań projektowych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i zapisów zamieszczonych w
projekcie akustyki i technologii estradowej ze względu na charakter obiektu (filharmonia), o
opracowanie programu konserwatorskiego na potrzeby przewidzianego zakresu renowacji stolarki
drzwiowej, o uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego, o uzyskanie w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, o wykonanie branżowych projektów wykonawczych
w zakresie ustalonym w §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w tym projektu wykonawczego w branży technologia estradowa oraz
z uwzględnieniem w projektach wielobranżowych branż: ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka
wnętrz, o wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w
zakresie ustalonym w §12 i nast. rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. e), o wykonanie
projektów organizacji i zabezpieczenia zastępczego ruchu drogowego, o wykonanie opracowania
zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót
budowlanych, o wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne do
prawidłowego wykonania robót budowlanych, o opracowanie na bieżąco koniecznych do realizacji
przedmiotu zamówienia rysunków warsztatowych, o wykonanie wszelkich niezbędnych dla
prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami
prawa i wymogami administracyjnymi, o sporządzenie preliminarza rocznych kosztów utrzymania
wybudowanego obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna itp.) , o wykonanie instrukcji bhp
użytkowania budynku użyteczności publicznej uwzględniającej wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 nr 169,poz. 1650 z późn. zm.) oraz wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) o wykonanie instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego, o pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w
ramach niniejszej umowy robót budowlanych w okresie ich realizacji. Zamawiający zawarł z
„Pracownią Akustyczną Kozłowski” sp. j. umowę na wykonanie Opracowania akustycznego (wraz z
nadzorem autorskim) na potrzeby wilobranżowego Projektu budowlanego i wykonawczego
dotyczącego modernizacji Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w zakresie akustyki wnętrz i ochrony
przeciwdźwiękowej Sali koncertowej i pomieszczenia „Kina za rogiem” mieszczących się w
wielobryłowym budynku Sali koncertowej, zlokalizowanym między ulicami Juliusza Słowackiego i
Dmowskiego w Wałbrzychu. Zgodnie z warunkami ww. umowy termin przygotowania ww.
Opracowania został określony do dnia 30 listopada 2017r. W związku z powyższym Wykonawca
dokonując wyceny prac projektowych powinien uwzględnić, iż prace projektowe branży akustycznej
(na porzeby opracowania Projektu budwlanego, wykonawczego) wraz z nadzorem autorskim tej
specjalności zostały przez Inwestora zlecone „Pracowania Akustyczna Kozłowski” sp. j. ROBOTY
BUDOWLANE: ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO NUMER 1 WIELOBRYŁOWY BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ
Modernizacja wielobryłowego budynku Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
(całość), zlokalizowanego pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dmowskiego w Wałbrzychu (dz. nr 243,
obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Prace są niezbędne dla
osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz
wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń
funkcjonalnych jakie ma pełnić. Planowane roboty konstrukcyjno budowlane, wykończeniowe
obejmują w szczególności: • prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w
zakresie istniejących instalacji, w tym demontaż pieca gazowego w kotłowni w piwnicy, w zależności
od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez),
rozebranie ścianek działowych - zmiana podziału pomieszczeń, demontaż sufitów podwieszonych, w
tym także sufitu Sali koncertowej, demontaż stałego wyposażenia Sali koncertowej (fotele należy
zdemontować, składować, ponownie zamontować), istniejącej sceny, demontaż stolarki drzwiowej,
demontaż stolarki okiennej (w tym obecnej kotłowni), demontaż okładzin ściennych, w tym
ceramicznych i drewnianych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, demontaż krat,
istniejących okładzin, obróbek na elewacji zewnętrznej, obróbek z blachy, kratek wentylacyjnych,
rynien rur spustowych, demontaż istniejących zadaszeń nad wejściami, demontaż istniejącego
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i papy na lepiku w celu docieplenia stropodachów,
demontaż posadzki w Sali koncertowej i pozostałe demontaże i rozbiórki poprzedzające
podpiwniczenie w obrębie proscenium, rozbiórka stropu w pomieszczeniu istniejącego warsztatu
mechanicznego w celu utworzenia komunikacji pionowej między magazynem instrumentów w
piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do pomieszczeń technicznych
projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa, wentylatornia, amplifikatornia,
tyrystorownia), demontaż filarów w obrębie proscenium, w skali i zakresie na jakie pozwoli
konstrukcja dachu, rozbiórka ściany na tyłach estrady w Sali koncertowej (wydzielającą obecnie część
magazynową), rozbiórka istniejącej strefy wejściowej do filharmonii (wiatrołap). • zadania branży
konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w
istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i
usztywniających, montaż mobilnych ścian (sala wielofunkcyjna), remont tynków wewnętrznych,
roboty malarskie (należy stosować farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty
posadzkarskie, w tym wykonanie izolacji termicznej, akustycznej, wykonanie wylewek, ułożenie
płytek ceramicznych, terakoty, płyt kamiennych, itp., roboty posadzkarskie, w Sali koncertowej:
wykonanie nowej posadzki o wysokim standardzie estetycznym z materiałów spełniających
wymagania dla pomieszczeń tego rodzaju zgodnie z wytycznymi akustycznymi i technologicznymi,
stworzenie balkonu w Sali koncertowej wraz z klatką schodową (K3), wykonanie koniecznych prac
konstrukcyjnych w obrębie istniejących lub nowych elementów konstrukcyjnych obiektu typu
fundamenty, słupy, ściany konstrukcyjne, pokrycie dachowe a wynikających z przebudowy Sali
koncertowej i pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych z nią związanych, wymiana akustycznych
okładzin ściennych na widowni i estradzie, podłogowych na widowni Sali koncertowej, wykończenie
balkonu, stworzenie nowego sufitu akustycznego (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki),
stworzenie pomostów technicznych nad sufitem akustycznym (dopuszcza się inne rozwiązania)
umożliwiające swobodne serwisowanie opraw oświetleniowych oraz wszystkich elementów górnej
mechaniki estradowej, stworzenie konstrukcji umożliwiających montaż elementów górnej mechaniki
estradowej, stworzenie nowej konstrukcji estrady wraz z wykonaniem nowej podłogi estradowej,
remont i podpiwniczenie proscenium, stworzenie części magazynowej na instrumenty muzyczne z
wykorzystaniem pomieszczeń w piwnicy (likwidacja istniejącej kotłowni gazowej), wykonanie
kompletnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w części magazynowej pod proscenium (wymagania
w zakresie temperatury i odpowiedniej wilgotności takie same jak dla przestrzeni estrady tj.
temperatura 20 st C z odchyłkami +/- 10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z odchyłkami +/-
20%), dostawa i montaż zapadni fortepianowej, w adaptowanych i nowoprojektowanych
pomieszczeniach piwnicy wykonanie nowych posadzek na gruncie, wykonanie konstrukcji
posadowienia dla urządzeń, na ścianach piwnicznych po osuszeniu zastosować tynk
przeciwwilgociowy, zabezpieczyć tynki antygrzybicznie (dla prawidłowego doboru środka wykonać
konsultacje mykologiczne w tym zakresie) oraz wykonać malowanie ścian, utworzenie pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej (ZMIANA WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05,
POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA DZWIĘKU, nie jak
przewiduje część rysunkowa rozdzielni elektrycznej), wyposażenie Sali Koncertowej w niezbędną
mechanikę górną: opuszczane elektrycznie sztankiety do podwieszenia urządzeń oświetleniowych,
nagłośnieniowych lub kotar, banery akustyczne, mechanizm dla horyzontu akustycznego; wszystkie
ruchome urządzenia mechaniczne sterowane z estrady, utworzenie dwóch nowych zespołów
sanitarnych w tym WC dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka
wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na
drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, wykonanie
nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach
socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek
ceramicznych, wykonanie nowych sufitów podwieszanych, remont szatni wraz z wykonaniem nowego
umeblowania strefy szatniowej (m.in.: lada, system wieszaków, lustra), dostosowanie pochylni dla
niepełnosprawnych wraz z balustradą do nowego wnętrza modernizowanych budynków Sali
koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w tym okładzin, balustrad),do decyzji Projektanta i
Zamawiającego renowacja naściennych okładzin granitowych w szatni, adaptacja pomieszczeń: sali
konsumpcyjnej, przygotowalni potraw, zmywalni na salę wielofunkcyjną pn.„Kino za rogiem”,
wydzielenie sali ścianą akustyczną, mobilną powalającą na otwarcie tej przestrzeni i włączenie jej do
holu, dostawa i montaż do „kina za rogiem” urządzeń multimedialnych: ekranu, rzutnika, nagłośnienia
z osprzętem zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przebudowa obecnych pomieszczeń dla
techników i biblioteki na dział marketingu (wydzielony częściowo od komunikacji ścianą szklana) z
zapleczem, nadbudowa w części niższego dachu nad sceną w celu uzyskania przestrzeni na lokalizację
kotłownii, wentylatornii, amplifikatornii, tyrystorownii, utworzenie komunikacji pionowej między
magazynem instrumentów w piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do
pomieszczeń technicznych projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa,
wentylatornia, amplifikatornia, tyrystorownia), w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki
okiennej na nową, przebudowa strefy wejściowej (od strony dziedzińca) do budynków Sali
koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i
poziomej, docieplenie ścian fundamentowych, wykucie spoin i uszkodzonych elementów
ogniomurów, skucie luźnych i odspojonych tynków, oczyszczenie powierzchni, wykonanie ocieplenia
(styropian) elewacji i nowych tynków, wykonanie cokołu z płyt kamiennych od strony wejścia do
budynków Sali koncertowej, montaż nowych kratek wentylacyjnych, montaż nowych obróbek
blacharskich, okapników z blachy tytanowo-cynkowej, malowanie elewacji, zabezpieczenie
hydrofobowe elementów kamiennych, wykucie spoin, uszkodzonych elementów kominów, skucie
luźnych i odspojonych tynków kominów, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie tynków, remont
dachów papowych (ewentualne wzmocnienia konstrukcji dachu nad salą koncertową), w tym
ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia z papy, wymiana instalacji odprowadzenia
wód opadowych, wymiana obróbek blacharskich, wzmocnienie stropodachu, wymiana zakrytych
elementów drewnianych stropodachów będących w złym stanie technicznym na nowe),
zabezpieczenie stropów do odporności pożarowej zgodnej z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej, prace wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki),
wyposażenie – zgodnie z wytycznymi technologicznymi i akustycznymi (Załącznik nr 1 i Załącznik nr
2 do niniejszego PFU), dodatkowo: system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu
B1, z dodatkowym oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu). Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych systemów i urządzeń. Przedmiot
zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę asysty przy obsłudze objętych przedmiotem
zamówienia systemów podczas pierwszego koncertu w obiekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje
udział w strojeniu akustycznym sali koncertowej, w tym strojenie systemu zmiennej akustyki
(aktywnej regulacji czasu pogłosu). W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany świadczyć
usługę corocznego przeglądu gwarancyjnego systemu. • zakres robót instalacyjnych, głównie:
instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa,
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja
mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż
wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych oraz części
komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, opartej o
kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej
z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie
powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach
wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż
elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie
wymaganym obowiązującymi przepisami (należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę)
montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych; w obszarze
estrady i magazynu fortepianu stawia się następujące wymagania w zakresie temperatury i
wilgotności: temperatura 20 st C z odchyłkami +/- 10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z
odchyłkami +/- 20%), instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych,
instalacja klimatyzacji Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, instalacja klimatyzacji
przy wykorzystaniu jednostek klimatyzacyjnych sali wielofunkcyjnej „Kino za rogiem”, wydzielonej
części magazynowej na instrumenty (około 15 m2) pod estradą, instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa, instalacja elektroenergetyczna,
instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na 32 A i 64 A
instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze, ochrona
przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania na
potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji:
teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN),
wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego
z sekretariatem, w zakresie kontroli dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki
(BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie kompletnych technologii estradowych takich jak:
system elektroakustyczny, system inspicjenta, system regulacji czasu pogłosu, system multimedialny,
system oświetlenia estradowego, system oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,
system prezentacji obrazu dla Foyer – Kino za rogiem, system mechaniki estradowej, wykonanie
iluminacji strefy wejścia (dotyczy wejścia od strony dziedzińca wewnętrznego), wykonanie
kompletnego systemu fotowoltaicznego (możliwa lokalizacja urządzeń – dachy papowe nad Salą
koncertową Filharmonii). Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi akustycznymi i
technologicznymi zamieszczonymi w PFU oraz późniejszymi uzgodnieniami projektowymi w tym
zakresie ustalonymi w obecności Zamawiającego i zatrudnionego przez niego projektanta ochrony
przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 2 BUDYNEK PRZY UL. DMOWSKIEGO 1
Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez
instytucję kultury - część w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra), zlokalizowanego przy ul.
Dmowskiego 1 w Wałbrzychu (dz. nr 241, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna
022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku
pod numerem 727/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia
jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają
ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Planowane roboty konstrukcyjno
budowlane, wykończeniowe obejmują w szczególności: • prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.:
niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, demontaż krat okiennych, rozbiórki ścian
działowych wg nowej adaptacji pomieszczeń w zależności od stanu technicznego rozbiórka
istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej,
demontaż okładzin ściennych ceramicznych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, rozbiórka
fragmentów stropów w miejscu projektowanych schodów na balkon, • zadania branży konstrukcyjno –
budowlanej, w tym min.: przebudowa i adaptacja przylegających do Sali koncertowej pomieszczeń
parteru i pierwszego piętra na potrzeby pomieszczeń: Kabina reżysera oświetlenia (ZMIANA
WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05, POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO
FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA OŚWIETLENIA, nie jak przewiduje część rysunkowa rozdzielni
elektrycznej), Kabina reżysera dźwięku (pomieszczenie 0/04), remont pomieszczeń parteru z
przeznaczeniem na pomieszczenie dla techników (pomieszczenia 0/08 i 0/06 (dla 0/06 ZMIANA
WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ PFU), nowa lokalizacji pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej, utworzenie na pierwszym piętrze MAŁEGO FOYER (ZMIANA WZGLĘDEM
KONCEPCJI RYSUNKOWEJ – POM. 1/25 PFU), ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI Z BALKONU
SALI KONCERTOWEJ DO MAŁEGO FOYER (POM. 1/25), POM. 1/23 – PRZEZNACZENIE
SANITARIATY (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), remont
POMIESZCZENIA (0/09, 0/10, 0/11) POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE WRAZ Z
BIBLIOTEKĄ (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), wykonanie niezbędnych
wzmocnień stropów, kompletnych instalacji dla tego rodzaju pomieszczeń, demontaż, składowanie i
ponowny montaż regałów części magazynowej, utworzenie klatki schodowej (K3) prowadzącej na
balkon Sali koncertowej, stworzenie Kabiny reżysera oświetlenia i dźwięku z kompletnymi
instalacjami wymaganymi dla pomieszczeń tego rodzaju, remont tynków wewnętrznych, roboty
murarskie, w tym przebicia, zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w
istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, roboty malarskie (należy stosować
farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty posadzkarskie, w tym wykonanie wylewek,
ułożenie płytek ceramicznych, terakoty, itp., wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka
wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na
drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, montaż w części
piwnicznej drzwi stalowych oddzielających część korytarza Zamawiającego od pozostałej części
piwnicy, wymiana sufitów podwieszanych, w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki okiennej na
nową, montaż nowych parapetów, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, prace
naprawcze na elewacji po wymianie stolarki okiennej, osuszenie ściany, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ściany wzdłuż korytarza ucieczkowego z Sali koncertowej do ul. Dmowskiego,
wykonanie drenażu wzdłuż tej ściany, doświetlenie korytarza ucieczkowego (okna, doświetla), prace
wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), w obrębie piwnic uwzględnić
ułożenie w bruzdach instalacji elektrycznej, zamurowanie bruzd, przemalowanie części piwnicznej,
przy wycenie uwzględnić demontaż, wywiezienie i utylizację nieużywanych urządzeń składowanych
w pom. piwnicznych. • zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz
odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
pomieszczeń biurowych, administracyjnych, części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do
wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla
pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi
wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia
hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia
instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central,
wentylatorów i elementów regulacyjnych, instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do
urządzeń wentylacyjnych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektroenergetyczna
wewnętrzna, instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na
32 A i 64 A instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze,
ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania
na potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, instalację doprowadzić do pomieszczeń
piwnicznych, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w
tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej,
kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego z sekretariatem, w zakresie kontroli
dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP),
wykonanie technologii estradowych takich jak: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system
regulacji czasu pogłosu, system multimedialny, system oświetlenia estradowego, system oświetlenia
ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, (dla tego obiektu dotyczy pomieszczeń: Kabina reżysera
dźwięku, Kabina reżysera oświetlenia przestrzeni obsługi widza). Wszystkie prace należy wykonać
zgodnie z wytycznymi akustycznymi i technologicznymi zamieszczonymi w PFU oraz późniejszymi
uzgodnieniami projektowymi w tym zakresie ustalonymi w obecności Zamawiającego i zatrudnionego
przez niego projektanta ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza. ROBOTY WCHODZĄCE W
ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 3 BUDYNEK PRZY UL.
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4A Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w
zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury – część parteru), zlokalizowanego przy ul.
Słowackiego 4a w Wałbrzychu (dz. nr 250/1, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna
022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku
pod numerem 724/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia
jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają
ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Planowane roboty konstrukcyjno
budowlane, wykończeniowe obejmują: • wymagane prace rozbiórkowe i demontaże, w szczególności
niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji elektrycznych, w zależności od stanu
technicznego rozbiórka uszkodzonych elementów istniejących podłóg, posadzek, skucie odspojonych,
słabych tynków wewnętrznych, okładzin ściennych. • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w
tym min.: remont tynków wewnętrznych, remont posadzek, podłóg, w części reprezentacyjnej
zastosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych (do akceptacji Zamawiającego),
renowacja granitu wraz z wymianą płyt uszkodzonych na nowe (oceniono około 10%) – granit
polerowany, prace wykończeniowe, prace malarskie, w obrębie elewacji wykonanie i zamontowanie
nad witryną wejściową do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – wejście od ul. Juliusza Słowackiego
4 a - mosiężnej nazwy „FILHARMONIA SUDECKA”, wykonanie i montaż sztukaterii w obrębie ww.
szyldu i witryny. Zamawiający jest w posiadaniu koncepcji szyldu wstępnie zatwierdzonego przez
odpowiedniego miejscowo Konserwatora Zabytków; w zakresie zagospodarowania terenu demontaż
wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni dziedzińca wewnętrznego w celu ich utwardzenia i
stworzenia miejsc parkingowych (powierzchnia około 20m2); wyposażenie - ekrany LED telewizyjne
60” – sztuk 2, system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu B1, z dodatkowym
oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu). • zakres
robót instalacyjnych, głównie: wykonanie instalacji oświetlenia ekspozycyjnego wraz z montażem
oświetlenia ekspozycyjnego, rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym
monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, komputerowej, telefonicznej,
automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie zasilania na potrzeby stworzenia jednego
stanowiska odsłuchowego (punkt multimedialny) z 10 kodami dostępu; instalacje oświetlenia strefy
wejścia do Filharmonii Sudeckiej - na etapie projektu budowlanego i wykonawczego należy
zaprojektować w sposób wariantowy iluminację strefy wejścia do budynku (oświetlenie zamontowane
na obiekcie ul. Juliusza Słowackiego 4 w Wałbrzychu); rozbudowa instalacji: teletechnicznych i
niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej,
komputerowej, sygnalizacji pożaru (SAP), instalacji komputerowej z przystosowaniem do obecnie
obowiązujących standardów, czyli: - kategoria wykonania sieci minimum 6 ekranowanej, - jeden
punkt elektryczno-logiczny (PEL) będzie zawierał 2 gniazda elektryczne sieci elektrycznej 230V
dedykowanej oraz 3 gniazda RJ45, Do każdego gniazda RJ45 należy ułożyć w układzie
promieniowym z zaprojektowanych szaf dystrybucyjnych jeden kabel UTP kat. 6 ekranowanej. Szafy
teleinformatyczne zostaną umieszczone w proponowanych pomieszczeniach, szafy teleinformatyczne
należy połączyć z serwerowniami. Zasilanie elektryczne punktów dystrybucyjnych zostanie
poprowadzone z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego. Instalację okablowania telefonicznego
należy zinwentaryzować i odpowiednio zmodernizować pod względem rozszerzenia ilości numerów
telefonów. Po wykonaniu należy oznaczyć wszystkie zamontowane elementy zgodnie z aktualnie
stosowanym przez Zamawiającego standardem oraz przekazać dokumentację powykonawczą. Do
punktów dystrybucyjnych należy zastosować odpowiednie drzwi blokujące dostęp osób
niepowołanych. Należy zastosować drzwi antywłamaniowe klasy C lub równoważne. ROBOTY
WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 4 BUDYNEK PRZY UL.
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w
zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury - wszystkie piętra z pominięciem części piwnic
oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu
(dz. nr 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt
jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. Prace są
niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty
muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Istotnym elementem jest również zapewnienie
komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji
kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić.
Zamawiający zmienia Aneksem z dnia 01.06.2017r. do Programu funkcjonalno-użytkowego zakres
zadania inwestycyjnego opisanego w PFU jako 4.1.3 – BUDYNEK MIESZKALNO – UŻYTKOWY
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 W WAŁBRZYCHU. Zamawiający oczekuje
skosztorysowania jedynie prac niezbędnych do wykonania w przypadku ograniczenia zakresu
modernizacji obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 do: • strefy wejścia do budynku z obu stron, z
renowacją stolarki drzwiowej oraz niezbędną jej wymianą w zakresie wynikającym z zaleceń ochrony
ppoż, • całej klatki schodowej, włącznie z drzwiami wejściowymi na wszystkich poziomach od parteru
do strychu, • wymiany stolarki okiennej klatki schodowej, przy założeniu zastosowania stolarki
drewnianej, • wymiany (w tym ewentualnej rozbiórki) dachu ceramicznego lub papowego w celu
usunięcia nieszczelności, • demontaży i wymiany głównych pionów instalacji w obrębie klatki
schodowej, w niezbędnym zakresie. Zamawiający rezygnuje z kosztorysowania prac związanych z
wnętrzami (pomieszczeniami) użytkowanymi przez niego na kondygnacjach: I, II, III i poddaszu oraz
robót w zakresie elewacji (w tym wymiany stolarki okiennej). Planowane roboty konstrukcyjno
budowlane, wykończeniowe obejmują: • wymagane prace rozbiórkowe i demontaże, w szczególności:
niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, w zależności od stanu technicznego rozbiórka
istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej
przewidzianej do wymiany na nową/renowacji, demontaż stolarki okiennej oraz parapetów (w obrębie
klatki schodowej), demontaż krat okiennych (w obrębie klatki schodowej), demontaż słupków i
balustrad klatki schodowej do renowacji (decyzja Konserwatora Zabytków), skucie odspojonych,
słabych tynków klatki schodowej, demontaże okładzin schodów, spoczników klatki schodowej,
ewentualna rozbiórka dachu ceramicznego w celu usunięcia nieszczelności, • zadania branży
konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: odświeżenie malatury ścian i sufitów, roboty murarskie, w
tym zamurowania i uzupełnienia, remont tynków wewnętrznych, roboty posadzkarskie, ułożenie
płytek ceramicznych, na parterze klatki schodowej K12, K13 Inwentaryzacji architektonicznobudowlanej
Zamawiający nie przewiduje (w ramach wykonania przedmiotowego Zadania) wykonania
renowacji oryginalnej posadzki. W czasie robót Zamawiający będzie żądał jej starannego
zabezpieczenia, aby jej stan techniczny po zakończeniu prac remontowych nie uległ pogorszeniu.
Posadzka nieoryginalna w pozostałej części korytarza parteru – przewidziana do remontu, zgodnie z
pozostałymi postanowieniami PFU; renowacja stolarki drzwiowej: zewnętrznej – drzwi wejściowe od
strony ul. Juliusza Słowackiego w Wałbrzychu (zastosowanie materiałów doświetlających korytarz do
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków), drugie drzwi wewnątrz korytarza K13 - renowacja,
wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: od strony wewnętrznego dziedzińca, wymiana drzwi
wewnętrznych wejściowych w części korytarza K12 – stolarka drewniana, wymiana stolarki w
częściach korytarzowych: wejście na I piętro – stolarka drewniana, wejście na II piętro – stolarka
drewniana obecnie wbudowana na III piętrze, poddana renowacji zgodnie z zaleceniem Konserwatora
Zabytków, stolarka drzwiowa na III i IV kondygnację – wg propozycji Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza stolarkę aluminiową, przeszkloną, prace remontowe w obrębie klatek schodowych: remont
tynków, osuszenie, uzupełnienie tynków, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem
grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, czyszczenie tynków,
gruntowanie, malowanie, wymiana i naprawa elementów stropu drewnianego, wzmocnienie
powierzchni sufitu stropu drewnianego systemowym rusztem aluminiowym z płytami g-k, wymiana
okładzin schodów i spoczników klatki schodowej, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej
secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór płytek schodowych, sztukaterii, itp.),
renowacja pochwytu i słupków balustrady klatki schodowej (decyzja Konserwatora Zabytków),
drobne prace naprawcze w obrębie dachu ceramicznego wraz z montażem obróbek blacharskich,
wynikające z adaptacji strychu i likwidacji miejscowej nieszczelności, wymiana stolarki okiennej na
drewnianą w obrębie klatki schodowej, wraz z wymianą parapetów, oczyszczenie, malowanie,
ponowny montaż krat okiennych, • zakres robót instalacyjnych, głównie: (w obrębie klatki
schodowej): doprowadzenie instalacji elektrycznej do poziomu poddasza, instalacja hydrantowa
przeciwpożarowa, w tym rozbudowa sieci istniejącej wg wytycznych zawartych w ekspertyzie
technicznej przeciwpożarowej, instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne - remont, w tym
oświetlenie ogólne, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, instalacja gniazd 230V w całym obiekcie
oraz dodatkowo 380V w jednym z pomieszczeń parterowych, instalacja zasilania wentylacji,
połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ nowe (wykonane
przez Zamawiającego) należy wykorzystać, doprowadzenie zasilania do oświetlenia wejścia do
budynku od strony ul. J Słowackiego, odtworzenie i rozbudowa instalacji teletechnicznych i
niskoprądowych,w tym monitoringu (CCTV: wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i
kontroli dostępu należy zrealizować w całym obiekcie, dodatkowo należy przewidzieć instalację
monitoringu – jedną kamerę dodatkowo w strefie wejścia do budynku od strony ul. Juliusza
Słowackiego 4, jedną kamerę na zewnątrz od strony dziedzińca), sygnalizacji alarmu (SSWiN),
wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonów połączonych z
sekretariatem i portiernią na I piętrze obiektu, w zakresie kontroli dostępu, automatyki (BMS),
sygnalizacji pożaru (SAP), wyposażenie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach w zamki cyfrowe, wyposażenie drzwi wejściowych do obiektu w czytniki kodów
dostępu dla około 100 użytkowników od strony ul. Juliusza Słowackiego i 30 użytkowników od strony
wewnętrznego dziedzińca. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach niniejszego zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45453000-7
71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do
20 % zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie zbieżnym z kodami CPV zamówienia
podstawowego).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden
milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; ii. Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę w wysokości minimum 3 000 000 zł. Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych
podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie
wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: •
wykonanie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizowanych robót
budowlanych polegających co najmniej na: 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i
wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na
remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji
zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 10
000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wykonaniu robót
budowlanych obejmujących elementy: a. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu
elektroakustycznego o wartości minimum 490 000,00 PLN brutto, b. 1 (jedna) dostawa, instalacja i
uruchomienie systemu rozgłoszeniowego o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto, c. 1 (jedna)
dostawa, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego o wartości minimum 85 000,00 PLN
brutto, d. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu aktywnej regulacji czasu pogłosu
(elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza) o wartości minimum 460 000,00 PLN
brutto, e. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oświetlenia sali (typu sala
koncertowa, filharmoniczna, teatralna, operowa) o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto, f. 1
(jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu mechaniki estradowej, obejmującego zapadnię i
sztankiety, o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto, g. 1 (jedna) dostawa i montaż adaptacji
akustycznej o wartości minimum 730 000,00 PLN brutto, h. 1 (jedna) dostawa i montaż systemu
regulacji akustyki sali (ruchome pl

Wałbrzych, dnia 05 kwietnia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 05 kwietnia 2017 roku, pod numerem 58694-2017. Ogłoszenie postępowania, SIWZ, wszelkie inne dokumenty projektowe postepowania udostepnione zostały na stronie internetowej Zamawiajacego www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/430, od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP zostało ono rownież umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Prace projektowe - remontowe - wyposażeniowe - montażowe, objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą wszystkich obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a Dmowskiego). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na tej podstawie robót opisanych szczegółowo w SIWZ i załłącznikach. Zamawiający przewiduje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu - zapewnienia komfortu odbioru muzyki przez publiczność, komfortu pracy muzyków oraz osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Planowane do wykonania prace remontowe wynikają ze stanu obiektów oraz założeń funkcjonalnych jakie mają pełnić.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 Euro, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

DOKUMENTY  POSTĘPOWANIA  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. Treść ogłoszenia w BZP - Biuletynie Zamówień Publicznych
 2. SWIZ edytowalny
 3. SIWZ pdf
 4. PFU
 5. WZÓR UMOWY
 6. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
 7. WYTYCZNE AKUSTYCZNE, WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO - OPISY I RYSUNKI [1, 2, 3]
 8. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW NR 1 - opublikowano w dniu 24.04.2017 roku
 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - opublikowano w dniu 08.05.2017 roku
 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA - opublikowano w dniu 08.05.2017 roku

 

Poniżej zamieszczono:

TEKST  OGŁOSZENIA  NUMER  58694-2017  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

Ogłoszenie nr 58694 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Wałbrzych: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ

FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu

 
   


„MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.

Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia-sudecka.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/430

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/430

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII SUDECKIEJ

W WAŁBRZYCHU”

Numer referencyjny: ZP-3/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Predmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ

FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” dla obiektów zlokalizowanych w Wałbrzychu: przy ul. Juliusza

Słowackiego 4 (całość), przy ul. Juliusza Słowackiego 4a (część w obrębie: parteru), przy ul. Dmowskiego 1 (część w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra), dla budynku Sali koncertowej (całość) – zlokalizowanej między ulicami Juliusza Słowackiego i Dmowskiego w Wałbrzychu, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych związanych z modernizacją obiektów (całych lub ich części) stanowiących siedzibę Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (tryb „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”). W części dotyczącej prac projektowych w ramach Zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ

FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Załącznik nr 3 do SIZW) oraz Inwentaryzacji architektonicznobudowlanej obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzych (Załącznik nr 4 do SIWZ) udostępnionej przez Zamawiającego, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wymaganych dla realizacji robót budowlanych decyzji, warunków i uzgodnień, w szczególności: sporządzenie koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej wraz z wyposażeniem, wykonanie projektu wnętrz wraz z kolorystyką, wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej, wykonanie orzeczenia o stanie technicznym w niezbędnym zakresie, sporządzenie ekspertyzy kominiarskiej w niezbędnym zakresie, sporządzenie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej, wykonanie projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2015r., poz. 1554), z uwzględnieniem branż: ochrona przeciwdźwiękowa, akustyka wnętrz oraz technologia estradowa, w szczególności z uwzględnieniem wytycznych od tych branż, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, opracowanie bilansów zapotrzebowania mediów oraz wystąpienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków przyłączenia od gestorów właściwych sieci, mapy do celów projektowych,wykonanie wszystkich opracowań projektowych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i zapisów zamieszczonych w projekcie akustyki i technologii estradowej ze względu na charakter obiektu (filharmonia), opracowanie programu konserwatorskiego na potrzeby przewidzianego zakresu renowacji stolarki drzwiowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, wykonanie branżowych projektów wykonawczych z uwzględnieniem w projektach wielobranżowych branż: ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonanie projektów organizacji i zabezpieczenia zastępczego ruchu drogowego, wykonanie opracowania zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych, wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, opracowanie na bieżąco koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia rysunków warsztatowych, wykonanie wszelkich niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami prawa i wymogami administracyjnymi, sporządzenie preliminarza rocznych kosztów utrzymania wybudowanego obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna itp.), wykonanie instrukcji bhp użytkowania budynku użyteczności publicznej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w ramach umowy robót budowlanych w okresie ich realizacji. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 1 WIELOBRYŁOWY BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, w tym demontaż pieca gazowego w kotłowni w piwnicy, w zależności od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), rozebranie ścianek działowych - zmiana podziału pomieszczeń, demontaż sufitów podwieszonych, w tym także sufitu Sali koncertowej, demontaż stałego wyposażenia Sali koncertowej (fotele należy zdemontować, składować, ponownie zamontować), istniejącej sceny, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż stolarki okiennej ( w tym obecnej kotłowni), demontaż okładzin ściennych, w tym ceramicznych i drewnianych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, demontaż krat, istniejących okładzin, obróbek na elewacji zewnętrznej, obróbek z blachy, kratek wentylacyjnych, rynien rur spustowych, demontaż istniejących zadaszeń nad wejściami, demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i papy na lepiku w celu docieplenia stropodachów, demontaż posadzki w Sali koncertowej i pozostałe demontaże i rozbiórki poprzedzające podpiwniczenie w obrębie proscenium, rozbiórka stropu w pomieszczeniu istniejącego warsztatu mechanicznego w celu utworzenia komunikacji pionowej między magazynem instrumentów w piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do pomieszczeń technicznych projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa, wentylatornia, amplifikatornia, tyrystorownia), demontaż filarów w obrębie proscenium, w skali i zakresie na jakie pozwoli konstrukcja dachu, rozbiórka ściany na tyłach estrady w Sali koncertowej (wydzielającą obecnie część magazynową), rozbiórka istniejącej strefy wejściowej do filharmonii (wiatrołap); zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, montaż mobilnych ścian (sala wielofunkcyjna), remont tynków wewnętrznych, roboty malarskie (należy stosować farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty posadzkarskie, w tym wykonanie izolacji termicznej, akustycznej, wykonanie wylewek, ułożenie płytek ceramicznych, terakoty, płyt kamiennych, itp., roboty posadzkarskie, w Sali koncertowej: wykonanie nowej posadzki o wysokim standardzie estetycznym z materiałów spełniających wymagania dla pomieszczeń tego rodzaju zgodnie z wytycznymi akustycznymi i technologicznymi, stworzenie balkonu w Sali koncertowej wraz z klatką schodową (K3), wykonanie koniecznych prac konstrukcyjnych w obrębie istniejących lub nowych elementów konstrukcyjnych obiektu typu fundamenty, słupy, ściany konstrukcyjne, pokrycie dachowe a wynikających z przebudowy Sali koncertowej i pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych z nią związanych, wymiana akustycznych okładzin ściennych na widowni i estradzie, podłogowych na widowni Sali koncertowej, wykończenie balkonu, stworzenie nowego sufitu akustycznego (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), stworzenie pomostów technicznych nad sufitem akustycznym umożliwiających swobodne serwisowanie opraw oświetleniowych oraz wszystkich elementów górnej mechaniki estradowej, stworzenie konstrukcji umożliwiających montaż elementów górnej mechaniki estradowej, stworzenie nowej konstrukcji estrady wraz z wykonaniem nowej podłogi estradowej, remont i podpiwniczenie proscenium, stworzenie części magazynowej na instrumenty muzyczne z wykorzystaniem pomieszczeń w piwnicy (likwidacja istniejącej kotłowni gazowej), wykonanie kompletnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w części magazynowej pod proscenium (wymagania w zakresie temperatury i odpowiedniej wilgotności takie same jak dla przestrzeni estrady tj. temperatura 20 st C z odchyłkami +/- 10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z odchyłkami +/- 20%), dostawa i montaż zapadni fortepianowej, w adaptowanych i nowoprojektowanych pomieszczeniach piwnicy wykonanie nowych posadzek na gruncie, wykonanie konstrukcji posadowienia dla urządzeń, na ścianach piwnicznych po osuszeniu zastosować tynk przeciwwilgociowy, zabezpieczyć tynki antygrzybicznie (dla prawidłowego doboru środka wykonać konsultacje mykologiczne w tym zakresie) oraz wykonać malowanie ścian, utworzenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (ZMIANA WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05, POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA DZWIĘKU, nie jak przewiduje część rysunkowa rozdzielni elektrycznej), wyposażenie Sali Koncertowej w niezbędną mechanikę górną: opuszczane elektrycznie sztankiety do podwieszenia urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych lub kotar, banery akustyczne, mechanizm dla horyzontu akustycznego; wszystkie ruchome urządzenia mechaniczne sterowane z estrady, utworzenie dwóch nowych zespołów sanitarnych w tym WC dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek ceramicznych, wykonanie nowych sufitów podwieszanych, remont szatni wraz z wykonaniem nowego umeblowania strefy szatniowej (m.in.: lada, system wieszaków, lustra), dostosowanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradą do nowego wnętrza modernizowanych budynków Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w tym okładzin, balustrad), do decyzji Projektanta i Zamawiającego renowacja naściennych okładzin granitowych w szatni, dostosowanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradą do nowego wnętrza modernizowanych budynków Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w tym okładzin, balustrad), adaptacja pomieszczeń: sali konsumpcyjnej, przygotowalni potraw, zmywalni na salę wielofunkcyjną pn.„Kino za rogiem”, wydzielenie sali ścianą akustyczną, mobilną powalającą na otwarcie tej przestrzeni i włączenie jej do holu, dostawa i montaż do sali koncertów kameralnych urządzeń multimedialnych: ekranu, rzutnika, nagłośnienia z osprzętem zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przebudowa obecnych pomieszczeń dla techników i biblioteki na dział marketingu (wydzielony częściowo od komunikacji ścianą szklana) z zapleczem, nadbudowa w części niższego dachu nad sceną w celu uzyskania przestrzeni na lokalizację kotłownii, wentylatornii, amplifikatornii, tyrystorownii, utworzenie komunikacji pionowej między magazynem instrumentów w piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do pomieszczeń technicznych projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa, wentylatornia, amplifikatornia, tyrystorownia), w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki okiennej na nową, przebudowa strefy wejściowej (od strony dziedzińca) do budynków Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, docieplenie ścian fundamentowych, wykucie spoin i uszkodzonych elementów ogniomurów, skucie luźnych i odspojonych tynków, oczyszczenie powierzchni, wykonanie ocieplenia (styropian) elewacji i nowych tynków, wykonanie cokołu z płyt kamiennych od strony wejścia do budynków Sali koncertowej, montaż nowych kratek wentylacyjnych, montaż nowych obróbek blacharskich, okapników z blachy tytanowo-cynkowej, malowanie elewacji, zabezpieczenie hydrofobowe elementów kamiennych, wykucie spoin, uszkodzonych elementów kominów, skucie luźnych i odspojonych tynków kominów, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie tynków, ewentualny montaż świetlików dachowych na połaci dachu pokrytej papą – nad pomieszczeniami docelowo: działu marketingu, części korytarzowej, remont dachów papowych (ewentualne wzmocnienia konstrukcji dachu nad salą koncertową), w tym ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia z papy, wymiana instalacji odprowadzenia wód opadowych, wymiana obróbek blacharskich, wzmocnienie stropodachu, wymiana zakrytych elementów drewnianych stropodachów będących w złym stanie technicznym na nowe), zabezpieczenie stropów do odporności pożarowej zgodnej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, prace wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), wyposażenie – zgodnie z wytycznymi technologicznymi i akustycznymi (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego PFU), dodatkowo: system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu B1, z dodatkowym oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu). Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych systemów i urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę asysty przy obsłudze objętych przedmiotem zamówienia systemów podczas pierwszego koncertu w obiekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje udział w strojeniu akustycznym sali koncertowej, w tym strojenie systemu zmiennej akustyki (aktywnej regulacji czasu pogłosu). W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę corocznego przeglądu gwarancyjnego systemu; zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych oraz części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higienicznosanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami (należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę) montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych; w obszarze estrady i magazynu fortepianu stawia się następujące wymagania w zakresie temperatury i wilgotności: temperatura 20 st C z odchyłkami +/10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z odchyłkami +/- 20%), instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, instalacja klimatyzacji Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, instalacja klimatyzacji przy wykorzystaniu jednostek klimatyzacyjnych sali wielofunkcyjnej „Kino za rogiem”, wydzielonej części magazynowej na instrumenty (około 15 m2) pod estradą, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa, instalacja elektroenergetyczna, instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na 32 A i 64 A instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania na potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego z sekretariatem, w zakresie kontroli dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie kompletnych technologii estradowych takich jak: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system regulacji czasu pogłosu, system multimedialny, system oświetlenia estradowego, system oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, system prezentacji obrazu dla Foyer – Kino za rogiem, system mechaniki estradowej, wykonanie iluminacji strefy wejścia (dotyczy wejścia od strony dziedzińca wewnętrznego), wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego (możliwa lokalizacja urządzeń – dachy papowe nad Salą koncertową Filharmonii).ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 2 BUDYNEK PRZY UL. DMOWSKIEGO 1 prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, demontaż krat okiennych, rozbiórki ścian działowych wg nowej adaptacji pomieszczeń w zależności od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej, demontaż okładzin ściennych ceramicznych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, rozbiórka fragmentów stropów w miejscu projektowanych schodów na balkon;zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: przebudowa i adaptacja przylegających do Sali koncertowej pomieszczeń parteru i pierwszego piętra na potrzeby pomieszczeń: Kabina reżysera oświetlenia (ZMIANA WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05, POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA OŚWIETLENIA, nie jak przewiduje część rysunkowa rozdzielni elektrycznej), Kabina reżysera dźwięku (pomieszczenie 0/04), remont pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na pomieszczenie dla techników (pomieszczenia 0/08 i 0/06 (dla 0/06 ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ PFU), nowa lokalizacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, utworzenie na pierwszym piętrze MAŁEGO FOYER (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ – POM. 1/25 PFU),

ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI Z BALKONU SALI KONCERTOWEJ DO MAŁEGO FOYER (POM. 1/25), POM. 1/23 –

PRZEZNACZENIE SANITARIATY (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), remont POMIESZCZENIA (0/09, 0/10, 0/11) POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE WRAZ Z BIBLIOTEKĄ (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), wykonanie niezbędnych wzmocnień stropów, kompletnych instalacji dla tego rodzaju pomieszczeń, demontaż, składowanie i ponowny montaż regałów części magazynowej, utworzenie klatki schodowej (K3) prowadzącej na balkon Sali koncertowej, stworzenie Kabiny reżysera oświetlenia i dźwięku z kompletnymi instalacjami wymaganymi dla pomieszczeń tego rodzaju, remont tynków wewnętrznych, roboty murarskie, w tym przebicia, zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, roboty malarskie (należy stosować farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty posadzkarskie, w tym wykonanie wylewek, ułożenie płytek ceramicznych, terakoty, itp., wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, montaż w części piwnicznej drzwi stalowych oddzielających część korytarza Zamawiającego od pozostałej części piwnicy, wymiana sufitów podwieszanych, w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki okiennej na nową, montaż nowych parapetów, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, prace naprawcze na elewacji po wymianie stolarki okiennej, osuszenie ściany, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wzdłuż korytarza ucieczkowego z Sali koncertowej do ul. Dmowskiego, wykonanie drenażu wzdłuż tej ściany, doświetlenie korytarza ucieczkowego (okna, doświetla), prace wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), w obrębie piwnic uwzględnić ułożenie w bruzdach instalacji elektrycznej, zamurowanie bruzd, przemalowanie części piwnicznej, przy wycenie uwzględnić demontaż, wywiezienie i utylizację nieużywanych urządzeń składowanych w pom. piwnicznych; zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych, części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych, instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektroenergetyczna wewnętrzna, instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na 32 A i 64 A instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania na potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, instalację doprowadzić do pomieszczeń piwnicznych, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego z sekretariatem, w zakresie kontroli dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie technologii estradowych takich jak: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system regulacji czasu pogłosu, system multimedialny, system oświetlenia estradowego, system oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, (dla tego obiektu dotyczy pomieszczeń: Kabina reżysera dźwięku, Kabina reżysera oświetlenia przestrzeni obsługi widza).ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 3 BUDYNEK PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4A• wymagane prace rozbiórkowe i demontaże, w szczególności niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji elektrycznych, w zależności od stanu technicznego rozbiórka uszkodzonych elementów istniejących podłóg, posadzek, skucie odspojonych, słabych tynków wewnętrznych, okładzin ściennych; zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: remont tynków wewnętrznych, remont posadzek, podłóg, w części reprezentacyjnej zastosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych (do akceptacji Zamawiającego), renowacja granitu wraz z wymianą płyt uszkodzonych na nowe (oceniono około 10%) – granit polerowany, prace wykończeniowe, prace malarskie, w obrębie elewacji wykonanie i zamontowanie nad witryną wejściową do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – wejście od ul. Juliusza Słowackiego 4 a - mosiężnej nazwy „FILHARMONIA SUDECKA”, wykonanie i montaż sztukaterii w obrębie ww. szyldu i witryny. Zamawiający jest w posiadaniu koncepcji szyldu wstępnie zatwierdzonego przez odpowiedniego miejscowo Konserwatora Zabytków, w zakresie zagospodarowania terenu demontaż wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni dziedzińca wewnętrznego w celu ich utwardzenia i stworzenia miejsc parkingowych (powierzchnia około 20m2), wyposażenie - ekrany LED telewizyjne 60” – sztuk 2, system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu B1, z dodatkowym oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu); zakres robót instalacyjnych, głównie: wykonanie instalacji oświetlenia ekspozycyjnego wraz z montażem oświetlenia ekspozycyjnego, rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, komputerowej, telefonicznej, automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru

(SAP), wykonanie zasilania na potrzeby stworzenia jednego stanowiska odsłuchowego (punkt multimedialny) z

10 kodami dostępu, wykonanie iluminacji strefy wejścia, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, sygnalizacji pożaru (SAP. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NUMER 4 BUDYNEK PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, rozbiórka ścian działowych (wg rysunków koncepcyjnych i opisów z niniejszego PFU), w tym ewentualnych ścian pomieszczenia na IV piętrze - część zakreślona w Inwentaryzacji Budowlanej jako „poza zakresem opracowania”, dotychczasowe mieszkanie włączone do zakresu zadania, w zależności od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany na nową/renowacji, demontaż stolarki okiennej oraz parapetów, demontaż krat okiennych, demontaż słupków i balustrad klatki schodowej do renowacji (decyzja Konserwatora Zabytków), skucie odspojonych, słabych tynków klatki schodowej, demontaże okładzin schodów, spoczników klatki schodowej, demontaż okładzin ściennych ceramicznych w sanitariatach, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, ewentualna rozbiórka dachu ceramicznego w celu usunięcia nieszczelności, demontaże instalacji w niezbędnym zakresie; zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: odświeżenie malatury ścian i sufitów, roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, zamurowanie przejść pomiędzy pomieszczeniami: 1/04 i 1/03, 1/02 i 1/01, 2/01 i

2/02, 2/04 i 2/03, 3/04 i 3/03, 3/01 i 3/02, remont tynków wewnętrznych, rozbudowa toalet: 2/11 ora 3/13 na

II           i III piętrze, utworzenie nowej toalety na II piętrze w pomieszczeniu 2/07, wykonanie: w korytarzach poszczególnych kondygnacji, aneksach kuchennych, pomieszczeniach WC - sufitów podwieszanych, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, z wyłączeniem klatki schodowej wykonanie izolacji akustycznej, termoizolacji, wylewek, ułożenie płytek ceramicznych (pomieszczenia typu gospodarczego, wc, aneksy kuchenne, magazyny, korytarze itp.); na I piętrze pomieszczenia muzyków wykładzina PCV homogeniczna typu tarkett; pozostałe pomieszczenia posadzka drewniana – klasa ścieralności jak dla obiektów użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach 2/06, 2/05, 2/04 (203, 203a, 204) – parkiet dębowy, na parterze klatki schodowej K12, K13 Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Zamawiający nie przewiduje (w ramach wykonania przedmiotowego Zadania) wykonania renowacji oryginalnej posadzki. W czasie robót Zamawiający będzie żądał jej starannego zabezpieczenia, aby jej stan techniczny po zakończeniu prac remontowych nie uległ pogorszeniu. Posadzka nieoryginalna w pozostałej części korytarza parteru – przewidziana do remontu, zgodnie z pozostałymi postanowieniami PFU, renowacja stolarki drzwiowej: zewnętrznej – drzwi wejściowe od strony ul. Juliusza Słowackiego w Wałbrzychu (zastosowanie materiałów doświetlających korytarz do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków), drugie drzwi wewnątrz korytarza K13, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: od strony wewnętrznego dziedzińca, wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych w części korytarza K12 – stolarka drewniana, wymiana stolarki w częściach korytarzowych: wejście na I piętro – stolarka drewniana, wejście na II piętro – stolarka drewniana obecnie wbudowana na III piętrze, poddana renowacji zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków, stolarka drzwiowa na III i IV kondygnację – wg propozycji Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza stolarkę aluminiową, przeszkloną, wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń wc, kuchni, pom. socjalnych jak również do pomieszczeń 201 a, 207, 208, 209 a, 311a, - stolarka drewniana, wyglądem nawiązująca do istniejącej stolarki zabytkowej, wymiana stolarki drzwiowej z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek ceramicznych, nadanie pom. 3/04 (303) funkcji archiwum ze spełnieniem wszelkich wymagań dla tego rodzaju pomieszczeń, wykonanie stropu pod pomieszczeniem „trójkątnym” na IV piętrze, wydzielenie tego pomieszczenia ścianami działowymi, wykonanie niezależnego wejścia z klatki schodowej oraz z obecnego strychu IV piętra, wyprowadzenie wentylacji z serwerowni, prace remontowe w obrębie klatek schodowych: remont tynków, osuszenie, uzupełnienie tynków, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, czyszczenie tynków, gruntowanie, malowanie, wymiana i naprawa elementów stropu drewnianego, wzmocnienie powierzchni sufitu stropu drewnianego systemowym rusztem aluminiowym z płytami g-k, wymiana okładzin schodów i spoczników klatki schodowej, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór płytek schodowych, sztukaterii, itp.), renowacja pochwytu i słupków balustrady klatki schodowej (decyzja

Konserwatora Zabytków), w obrębie dachu papowego nad łącznikiem: drobne prace remontowe wynikające z konieczności wykonania głównego zakresu robot budowlanych obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 – dach papowy wyremontowany w roku 2015/2016r., drobne prace naprawcze w obrębie dachu ceramicznego wraz z montażem obróbek blacharskich, wynikające z adaptacji strychu i likwidacji miejscowej nieszczelności, roboty w zakresie elewacji: remont tynków, odtworzenie dla elewacji frontowej elementów sztukaterii, gzymsów w tynku, odtworzenie sztukaterii zatynkowanej, oczyszczenie, uzupełnienie, scalenie i zabezpieczenie środkiem hydrofobowym kamiennych elementów ozdobnych, i wykonanie nowych okładzin z płyt kamiennych, zabezpieczenie hydrofobowe elementów kamiennych, dla elewacji tylnej dodatkowo ocieplenie styropianowymi płytami termoizolacyjnymi, wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku mineralnego, prace malarskie, wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów (również w łączniku), odtworzenie na elewacji od strony dziedzińca wewnętrznego okna na III piętrze; Zamawiający podaje szacunkową ilość okien do wymiany – od frontu kamienicy: 28 sztuk podlegających zaleceniom konserwatorskim (w tym cztery małe w formie świetlików) oraz od zaplecza kamienicy: 3 sztuki PCV na łączniku, 3 sztuki korytarzowe podlegające zaleceniom konserwatorskim, 7 sztuk PCV dużych oraz 3 sztuki PCV małe (z magazynów), wymiana obróbek blacharskich gzymsów, balkonu, okapników, montaż na gzymsie stop-ptaków, remont/ddtworzenie balustrady balkonowej, dla murów ogniowych wykończonych cegłą: skucie luźnych spoin, uszkodzonych przemieszczonych elementów ceglanych, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, uzupełnienie ubytków ceglanych z elementów z demontażu lub wzorowanych na elementach oryginalnych, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, montaż nowych kratek wentylacyjnych, rynien i rur spustowych, prace adaptacyjne poddasza czwartego piętra na pomieszczenia zaplecza socjalnego (roboty ogólnobudowlane w tym ocieplenie poddasza, wydzielenie pomieszczeń, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, prace posadzkarskie, instalowanie ścianek działowych, pokrywanie podłóg i ścian, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, roboty malarskie, wykończeniowe, itp.); przewiduje się utworzenie co najmniej pięciu pomieszczeń socjalnych, jednego pomieszczenia ogólnodostępnego, ogólnodostępnych sanitariatów (wc, łazienka – damska i męska – w łazienkach zastosować prysznice z odwodnieniem liniowym), ogólnodostępnego aneksu kuchennego. W zakres pomieszczeń poddasza wchodzą pomieszczenia wskazane w Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – pom. 401 oraz część zakreślona, jako poza zakresem opracowania – powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego około 60 m/2 (której uproszczony szkic oraz wymiarowanie pokazano na opracowaniu Operatu szacunkowego firmy Jota PROJEKT ze Świebodzic), montaż żaluzji w każdym z pomieszczeń pracowniczych, przy czym Zamawiający oczekuje zastosowania rozwiązania w formie typowych rolet, a w pomieszczeniach II pietra o numerach 2/04, 2/05, 2/06 – rozwiązań o wyższym standardzie, montaż mebli maskujących na piecach co, w aneksach kuchennych montaż wyposażenia meblowego do zabudowy oraz podstawowych urządzeń AGD, zgodnie z zapisami przytoczonym i dalszej części niniejszego PFU; zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych, oraz części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych; dla pomieszczenia archiwum zakładowego przewiduje się nawilżanie za pomocą niezależnej maszyny, której zakup i montaż leży po stronie Zamawiającego, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa w wymaganym zakresie, instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne, odtworzenie i rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV: wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i kontroli dostępu należy zrealizować w całym obiekcie, dodatkowo należy przewidzieć instalację monitoringu – jedną kamerę dodatkowo w strefie wejścia do budynku od strony ul. Juliusza Słowackiego 4, jedną kamerę na zewnątrz od strony dziedzińca), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonów połączonych z sekretariatem i portiernią na I piętrze obiektu, w zakresie kontroli dostępu, automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru

(SAP),rozbudowa wyżej wymienionych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych o nowoprojektowane pomieszczenia na poddaszu remontowanego budynku oraz istniejące pomieszczenia piwniczne i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane na parterze, wykonanie iluminacji elewacji frontowej, wyposażenie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach w zamki cyfrowe, wyposażenie drzwi wejściowych do obiektu w czytniki kodów dostępu dla około 100 użytkowników od strony ul. Juliusza Słowackiego i 30 użytkowników od strony wewnętrznego dziedzińca. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach niniejszego zamówienia.

II.5)       Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45453000-7

II.6)       Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)       Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 do 20 % zamówienia podstawowego. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. ii. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 10 000 000 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w

okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających co najmniej na: 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wykonaniu robót budowlanych obejmujących elementy: a. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu elektroakustycznego o wartości minimum 490 000,00 PLN brutto, b. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rozgłoszeniowego o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto,

c. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego o wartości minimum 85 000,00 PLN brutto, d. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu aktywnej regulacji czasu pogłosu

(elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza) o wartości minimum 460 000,00 PLN brutto, e. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oświetlenia sali (typu sala koncertowa, filharmoniczna, teatralna, operowa) o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto, f. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu mechaniki estradowej, obejmującego zapadnię i sztankiety, o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto, g. 1 (jedna) dostawa i montaż adaptacji akustycznej o wartości minimum 730 000,00 PLN brutto, h. 1 (jedna) dostawa i montaż systemu regulacji akustyki sali (ruchome plafony lub komory pogłosowe, lub banery akustyczne) o wartości minimum 180 000,00 zł brutto. w obiektach kultury o minimum 400 miejscach na jednej widowni (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie, klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. zakres a. – h. został zrealizowany w całości w 1 obiekcie kultury lub łącznie w najwyżej 2 obiektach kultury. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto; 2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wykonaniu robót budowlanych obejmujących elementy: i. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu elektroakustycznego o wartości minimum 490 000,00 PLN brutto, j. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rozgłoszeniowego o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto,

k. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego o wartości minimum 85 000,00

PLN brutto, l. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu aktywnej regulacji czasu pogłosu

(elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza) o wartości minimum 460 000,00 PLN brutto, m.

1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oświetlenia sali (typu sala koncertowa, filharmoniczna, teatralna, operowa) o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto, n. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu mechaniki estradowej, obejmującego zapadnię i sztankiety, o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto, o. 1 (jedna) dostawa i montaż adaptacji akustycznej o wartości minimum 730 000,00 PLN brutto, p. 1 (jedna) dostawa i montaż systemu regulacji akustyki sali (ruchome plafony lub komory pogłosowe, lub banery akustyczne) o wartości minimum 180 000,00 zł brutto. w obiektach kultury o minimum 400 miejscach na jednej widowni (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie, klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. zakres a. – h. został zrealizowany w całości w 1 obiekcie kultury lub łącznie w najwyżej 2 obiektach kultury. • Oraz dysponują lub będą dysponować: do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)), dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 10 000 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba) posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. specjalistą ds. elektroakustyki, który posiada wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych w zakresie instalacji, konfiguracji i uruchamianiu systemów elektroakustycznych, i który w okresie ostatnich 3 lat kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza dla co najmniej 2 obiektów kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa 1261, zgodnie z Dz. U.

1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie itp.) oraz systemów: elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną, rozgłoszeniowego, multimedialnego dla co najmniej 1 obiektu kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie itp.). specjalistą ds. oświetlenia scenicznego, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego, i który w okresie ostatnich 3 lat kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu oświetlenia scenicznego dla co najmniej 1 obiektu kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie). specjalistą ds. mechaniki scenicznej, który posiada wyższe wykształcenie techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym, posiada uprawnienia UDT konserwatora urządzeń dźwignicowych w kategorii co najmniej EII (E2) i MII (M2), posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji urządzeń mechanicznych sceny, i który w okresie ostatnich 3 lat kierował pracami związanymi z mechaniką sceniczną przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz montażem urządzeń mechanicznych sceny odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla obiektu kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa

1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Kontraktu z funkcją Kierownika budowy oraz projektanta z każdym z ww. specjalistów.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej: a) Wykaz robót i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 3) dokumenty potwierdzające że Wykonawca pos

UWAGA: PRZETARG UNIEWAŻNIONY W DNIU 16 LUTEGO 2017 ROKU

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH  DLA  ZADANIA:

 "REMONT  OBIEKTU  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

(MODERNIZACJA),  ZLOKALIZOWANEGO  PRZY  UL.  JULIUSZA  SŁOWACKIEGO  4, (58-300) WAŁBRZYCH"  

- działka nr 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych -

 

 

Wałbrzych, dnia 30 stycznia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych".

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

 

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego - www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421 - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” - działka nr 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych opisanych szczegółowo w SIWZ i załącznikach. Zamawiajacy przewiuje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace budowlane - montażowe - wyposażeniowe są niezbędne do wykonania dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – zapewnienie komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić.

 

Obiekt opisany w niniejszym postępowaniu jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 -  opublikowano w dniu 16 lutego 2017 roku

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 -  opublikowano w dniu 16 lutego 2017 roku 

 

DOKUMENTY  PRZETARGOWE  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW

 1. OGŁOSZENIE W BIULETYNIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
 2. SIWZ - pdf
 3. SIWZ - word
 4. PFU, WZÓR UMOWY I INNE ZAŁĄCZNIKI (PACZKA 1)
 5. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY PFU (ZAŁĄCZNIKI PATRZ PACZKA 1)
 6. INWENTARYZACJA BUDOWLANA (PACZKA 3)
 7. SZKIC MIESZKANIA NA PODDASZU

 

Poniżej zamieszczono tekst  OGŁOSZENIA  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

 

Ogłoszenie nr 16720 - 2017 z dnia 2017-01-30 r.
Wałbrzych: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU (MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
1 z 20 2017-01-30 23:42
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul.
Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail
m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.
Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Wojewódzwa Dolnośląskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
2 z 20 2017-01-30 23:42
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU
(MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH”
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
3 z 20 2017-01-30 23:42
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY: ZP-2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymaga ń ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
(modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” dokumentacji
projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych polegających na: Remoncie
obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacji), (w zakresie części użytkowanej przez instytucję
kultury - wszystkie kondygnacje z pominięciem lokali komercyjnych w obrębie parteru – szczegóły określono w
PFU dla tego obiektu), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Planowane roboty obejmują:
prace rozbiórkowe i demontaże, demontaże w zakresie istniejących instalacji, odnowienie malatury ścian i
sufitów, roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w
istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, zamurowanie przejść pomiędzy
pomieszczeniami: 1/04 i 1/03, 1/02 i 1/01, 2/01 i 2/02, 2/04 i 2/03, 3/04 i 3/03, 3/01 i 3/02, remont tynków
wewnętrznych, rozbudowa toalet: 2/11 ora 3/13 na II i III piętrze, utworzenie nowej toalety na II piętrze w
pomieszczeniu 2/07, wykonanie: w korytarzach poszczególnych kondygnacji, aneksach kuchennych,
pomieszczeniach WC - sufitów podwieszanych, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, z wyłączeniem klatki
schodowej wykonanie izolacji akustycznej, termoizolacji, wylewek, ułożenie płytek ceramicznych
(pomieszczenia typu gospodarczego, wc, aneksy kuchenne, magazyny, korytarze itp.); na I piętrze
pomieszczenia muzyków wykładzina PCV homogeniczna typu tarkett; pozostałe pomieszczenia posadzka
drewniana – klasa ścieralności jak dla obiektów użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach 2/06, 2/05,
2/04 (203, 203a, 204) – parkiet dębowy, na parterze klatki schodowej K12, K13 Inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej Zamawiający nie przewiduje (w ramach wykonania przedmiotowego Zadania)
wykonania renowacji oryginalnej posadzki. W czasie robót Zamawiający będzie żądał jej starannego
zabezpieczenia, aby jej stan techniczny po zakończeniu prac remontowych nie uległ pogorszeniu. Posadzka
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
4 z 20 2017-01-30 23:42
nieoryginalna w pozostałej części korytarza parteru – przewidziana do remontu, zgodnie z pozostałymi
postanowieniami PFU, renowacja stolarki drzwiowej: zewnętrznej – drzwi wejściowe od strony ul. Juliusza
Słowackiego w Wałbrzychu (zastosowanie materiałów doświetlających korytarz do uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków), drugie drzwi wewnątrz korytarza K13, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: od
strony wewnętrznego dziedzińca, wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych w części korytarza K12 – stolarka
drewniana, wymiana stolarki w częściach korytarzowych: wejście na I piętro – stolarka drewniana, wejście na
II piętro – stolarka drewniana obecnie wbudowana na III piętrze, poddana renowacji zgodnie z zaleceniem
Konserwatora Zabytków, stolarka drzwiowa na III i IV kondygnację – wg propozycji Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza stolarkę aluminiową, przeszkloną, wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń wc, kuchni, pom.
socjalnych jak również do pomieszczeń 201 a, 207, 208, 209 a, 311a, - stolarka drewniana, wyglądem
nawiązująca do istniejącej stolarki zabytkowej, wymiana stolarki drzwiowej z wyłączeniem pomieszczeń, dla
których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem
antypanicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych,
pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek
ceramicznych, nadanie pom. 3/04 (303) funkcji archiwum ze spełnieniem wszelkich wymagań dla tego rodzaju
pomieszczeń, wykonanie stropu pod pomieszczeniem „trójkątnym” na IV piętrze, wydzielenie tego
pomieszczenia ścianami działowymi, wykonanie niezależnego wejścia z klatki schodowej oraz z obecnego
strychu IV piętra, wyprowadzenie wentylacji z serwerowni, prace remontowe w obrębie klatek schodowych:
remont tynków, osuszenie, uzupełnienie tynków, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem
grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, czyszczenie tynków, gruntowanie,
malowanie, wymiana i naprawa elementów stropu drewnianego, wzmocnienie powierzchni sufitu stropu
drewnianego systemowym rusztem aluminiowym z płytami g-k, wymiana okładzin schodów i spoczników klatki
schodowej, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór
płytek schodowych, sztukaterii, itp.), renowacja balustrad klatek schodowych (decyzja Konserwatora
Zabytków), w obrębie dachu papowego nad łącznikiem: drobne prace remontowe wynikające z konieczności
wykonania głównego zakresu robot budowlanych obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 – dach papowy
wyremontowany w roku 2015/2016 r., drobne prace naprawcze w obrębie dachu ceramicznego wraz z
montażem obróbek blacharskich, wynikające z adaptacji strychu i likwidacji miejscowej nieszczelności, wymiana
stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów (również w łączniku), odtworzenie na elewacji od strony
dziedzińca wewnętrznego okna na III piętrze; Zamawiający podaje szacunkową ilość okien do wymiany – od
frontu kamienicy: 28 sztuk podlegających zaleceniom konserwatorskim (w tym cztery małe w formie
świetlików) oraz od zaplecza kamienicy: 3 sztuki PCV na łączniku, 3 sztuki korytarzowe podlegające zaleceniom
konserwatorskim, 7 sztuk PCV dużych oraz 3 sztuki PCV małe (z magazynów), naprawa i wymiana
uszkodzonych fragmentów okapników okiennych, dla murów ogniowych wykończonych cegłą: skucie luźnych
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
5 z 20 2017-01-30 23:42
spoin, uszkodzonych przemieszczonych elementów ceglanych, w obrębie korozji biologicznej pokrycie
preparatem grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, uzupełnienie ubytków
ceglanych z elementów z demontażu lub wzorowanych na elementach oryginalnych, oczyszczenie, malowanie,
ponowny montaż krat okiennych, montaż nowych kratek wentylacyjnych, rynien i rur spustowych, prace
adaptacyjne poddasza czwartego piętra na pomieszczenia zaplecza socjalnego (roboty ogólnobudowlane w tym
ocieplenie poddasza, wydzielenie pomieszczeń, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, prace posadzkarskie,
instalowanie ścianek działowych, pokrywanie podłóg i ścian, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, roboty
malarskie, wykończeniowe, itp.); przewiduje się utworzenie co najmniej pięciu pomieszczeń socjalnych,
jednego pomieszczenia ogólnodostępnego, ogólnodostępnych sanitariatów (wc, łazienka – damska i męska – w
łazienkach zastosować prysznice z odwodnieniem liniowym), ogólnodostępnego aneksu kuchennego. W zakres
pomieszczeń poddasza wchodzą pomieszczenia wskazane w Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej
obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – pom. 401 oraz część zakreślona, jako poza zakresem
opracowania – powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego około 60 m2, montaż żaluzji w każdym z
pomieszczeń pracowniczych, montaż mebli maskujących na piecach co, w aneksach kuchennych montaż
wyposażenia meblowego do zabudowy oraz podstawowych urządzeń AGD, zgodnie z zapisami PFU. Prace
instalacyjne: instalacja wody zimnej, w tym przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji (piony wymienione
na PCV w 2016 r. i podejść) na instalację z tworzyw sztucznych (PP lub inne), wymiana instalacji rozdzielczej
zlokalizowanej w piwnicy wraz z niezbędną armaturą odcinającą i regulacyjną, wymiana armatury sanitarnej ,
montaż na istniejących podłączeniach z sieci zewnętrznej niezbędnej armatury, zabezpieczającej przed
wtórnym zanieczyszczeniem sieci wodociągowej, bez wymiany zestawów wodomierzowych na nowe poza
sytuacją gdy wymusi to konieczność przystosowania dla przewidzianej rozbudowy instalacji wody użytkowej w
budynku, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w
zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, montaż niezbędnej armatury zapewniającej utrzymanie
wymaganych parametrów w instalacji hydrantowej, tj. przed spadkiem ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej,
instalacja kanalizacji sanitarnej, w tym: wymiana i przebudowa istniejącej instalacji (pionów i podejść), należy
zastosować przewody z tworzyw sztucznych (PP lub PVC), instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, w tym
rozbudowa sieci istniejącej wg wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej, instalacja
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, w następującym zakresie: montaż wentylacji
ogólnej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych, oraz części komunikacyjnej,
montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i
instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i
magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi
wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu
wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
6 z 20 2017-01-30 23:42
oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, należy stosować klapy
przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów
regulacyjnych; dla pomieszczenia archiwum zakładowego przewiduje się nawilżanie za pomocą niezależnej
maszyny, której zakup i montaż leży po stronie Zamawiającego, instalacja centralnego ogrzewania, w tym
wymiana i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania na instalację z rur miedzianych łączonych w
systemie zaciskowym, przeznaczonym dla instalacji grzewczych, demontaż istniejących grzejników oraz montaż
nowych grzejników stalowych płytowych, montaż armatury regulacyjnej i odcinającej na pionach, montaż
armatury odpowietrzającej na pionach i grzejnikach, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji
przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami: Zamawiający zaleca
zachowanie istniejących pieców co gazowych na I, II i III piętrze oraz zakup (montaż) pieca na poddaszu,
instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa w wymaganym zakresie, instalacje
elektroenergetyczne wewnętrzne - remont, w tym oświetlenie ogólne, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne,
instalacja gniazd 230V w całym obiekcie oraz dodatkowo 380V w jednym z pomieszczeń piwnicznych, instalacja
zasilania wentylacji, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ nowe
(wykonane przez Zamawiającego) należy wykorzystać, doprowadzenie zasilania do iluminacji elewacji
frontowej, w części pod balkonem i przy wejściu od frontu, odtworzenie i rozbudowa instalacji teletechnicznych
i niskoprądowych,w tym monitoringu (CCTV: wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i kontroli dostępu
należy zrealizować w całym obiekcie, dodatkowo należy przewidzieć instalację monitoringu – jedną kamerę
dodatkowo w strefie wejścia do budynku od strony ul. Juliusza Słowackiego 4, jedną kamerę na zewnątrz od
strony dziedzińca), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu (wymagane: montaż
wideofonów połączonych z sekretariatem i portiernią na I piętrze obiektu, w zakresie kontroli dostępu,
automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), rozbudowa wyżej wymienionych instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych o nowoprojektowane pomieszczenia na poddaszu
remontowanego budynku oraz istniejące pomieszczenia piwniczne i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane
na parterze, wyposażenie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach w zamki
cyfrowe, wyposażenie drzwi wejściowych do obiektu w czytniki kodów dostępu dla około 100 użytkowników od
strony ul. Juliusza Słowackiego i 30 użytkowników od strony wewnętrznego dziedzińca. jak również uzyskanie
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach
niniejszego zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 45453000-7, 45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości za mówienia) :
Wartość bez VAT:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
7 z 20 2017-01-30 23:42
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego)
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie
zbieżnym z kodami CPV zamówienia podstawowego)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę w wysokości minimum 1 500 000 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
8 z 20 2017-01-30 23:42
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających
na:  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty
budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1
800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej
wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto
polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do
ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  usługi polegającej
na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były
łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i
wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych
co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto
polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do
ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować:  do pełnienia funkcji projektanta
wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w
branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych
dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego
do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762),
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
9 z 20 2017-01-30 23:42
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),
dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały
wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była
zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba)
posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który
pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót
budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w
trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014
poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika
budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych
do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum
1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Kontraktu z funkcją Kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
10 z 20 2017-01-30 23:42
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku poleganiu na zasobach innych
podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
11 z 20 2017-01-30 23:42
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy, Wykonawca wykaże: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch
należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających na:  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i
wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie,
przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru
zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej)
wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości
robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu
użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej
prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie):  usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
12 z 20 2017-01-30 23:42
remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w
zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje
elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe,
o wartości robót projektowanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1
800 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować:  do
pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne
uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej
dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),
dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały
wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była
zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba)
posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który
pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót
budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w
trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014
poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
13 z 20 2017-01-30 23:42
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika
budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych
do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum
1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 2)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 2.3) niniejszego
rozdziału. 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3) niniejszego rozdziału, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
14 z 20 2017-01-30 23:42
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 30
000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r., nr 42, poz. 275 ze zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, di alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
15 z 20 2017-01-30 23:42
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
16 z 20 2017-01-30 23:42
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin 10
Okres gwarancji 15
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
17 z 20 2017-01-30 23:42
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
18 z 20 2017-01-30 23:42
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy oraz określenie warunków tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy
w szczególności aneksów, określa § 17 wzoru umowy. 3. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem
wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: a) zmiana zakresu robót wykonywanych
przez podwykonawców, o których mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach robót objętych przedmiotem
zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1. b) zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z zapisami §3 ust. 3 , c)
zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), d) aktualizacji rozwiązań
projektowych z uwagi na postęp technologiczny, e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, f)
okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, g) kolizje z sieciami infrastruktury, h) konieczność skoordynowania robót
budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, i) usprawnienia
wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, j) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebne zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w
szczególności zmiana ustawowej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
19 z 20 2017-01-30 23:42
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

UWAGA  -  PRZETARG  UNIEWAŻNIONY  W  DNIU  24  STYCZNIA  2017  ROKU 

 

 

ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH  DLA  ZADANIA:

 "REMONT  OBIEKTU  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

(MODERNIZACJA),  ZLOKALIZOWANEGO  PRZY  UL.  JULIUSZA  SŁOWACKIEGO  4, (58-300) WAŁBRZYCH"  

- działka nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych -

 

Wałbrzych, dnia 04 stycznia 2017 roku

 

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 24 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 21 stycznia 2017 roku 

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 19 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 13 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW opublikowano w dniu 13 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 2 NA PORTALU BZP - opublikowano w dniu 13 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW- przedłużenie terminu składania ofert - opublikowano w dniu 04 stycznia 2017 roku

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU NA PORTALU BZP - przedłużenie terminu składania ofert - opublikowano w dniu 04 stycznia 2017 roku

 

Ogłoszenie nr 2801 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.

Wałbrzych:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 371914-2016

Data: 21/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Sudecka, Krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58-300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.

Adres strony internetowej (url): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/01/2017, godzina: 15:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina: 15:00

 

 

--------------------------------------------------

Wałbrzych, dnia 21 grudnia 2016 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych".

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

 

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego - www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/414 - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” - działka nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych opisanych szczegółowo w SIWZ i załącznikach. Zamawiajacy przewiuje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace budowlane - montażowe - wyposażeniowe są niezbędne do wykonania dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – zapewnienie komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić.

 

Obiekt opisany w niniejszym postępowaniu jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. 

 

DOKUMENTY  PRZETARGOWE  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW

 1. OGŁOSZENIE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BZP
 2. SIWZ - pdf
 3. SIWZ - word
 4. WZÓR UMOWY  I  INNE  ZAŁĄCZNIKI (PACZKA 1)
 5. PROGRAM  FUNKCJONALNO - UZYTKOWY  PFU (PACZKA 2)
 6. INWENTARYZACJA  BUDOWLANA (PACZKA 3)

 

Poniżej zamieszczono tekst  OGŁOSZENIA  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

Ogłoszenie nr 371914 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.
 
Wałbrzych: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU (MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - tak
 
Nazwa projektu lub programu - Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail: m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.
 
Adres strony internetowej (URL): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Wojewódzwa Dolnośląskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU (MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH”
Numer referencyjny: ZP-8/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” - działka nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych polegających na: Remoncie obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacji), (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury - wszystkie kondygnacje z pominięciem części piwnic oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru – szczegóły określono w PFU dla tego obiektu), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Planowane roboty obejmują: prace rozbiórkowe i demontaże, odnowienie malatury ścian i sufitów, roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, zamurowanie przejść pomiędzy pomieszczeniami: 1/04 i 1/03, 1/02 i 1/01, 2/04 i 2/03, 2/10 i 2/11, 3/06 i 3/05 i 3/04 i 3/03, 3/12 i 3/13, remont tynków wewnętrznych, rozbudowa toalet: 2/11 oraz 3/13 na II i III piętrze, utworzenie nowej toalety na II piętrze w pomieszczeniu 2/07, wykonanie w korytarzach, aneksach kuchennych, pomieszczeniach WC sufitów podwieszanych, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (wymiana/renowacja), wewnętrznej, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych, nadanie pom. 3/06 funkcji archiwum ze spełnieniem wszelkich wymagań dla tego rodzaju pomieszczeń, wykonanie stropu pod pomieszczeniem „trójkątnym” na IV piętrze, wydzielenie tego pomieszczenia ścianami działowymi, wykonanie niezależnego wejścia z klatki schodowej oraz z obecnego strychu IV piętra, prace remontowe w obrębie klatek schodowych, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór płytek korytarzowych, sztukaterii, itp.), renowacja balustrad klatek schodowych (decyzja Konserwatora Zabytków), w obrębie dachu papowego nad łącznikiem: drobne prace remontowe wynikające z konieczności wykonania głównego zakresu robót
budowlanych, miejscowe przełożenie dachu ceramicznego celem usunięcia nieszczelności, wymiana obróbek blacharskich w obrębie przekładanego dachu ceramicznego, wymiana obróbek blacharskich uszkodzonych, roboty w zakresie elewacji, wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów (również w łączniku), odtworzenie na elewacji od strony dziedzińca wewnętrznego okna na III piętrze obiektu przy ul. Juliusza
Słowackiego 4, naprawa i wymiana uszkodzonych fragmentów okapników okiennych, wymiana obróbek blacharskich gzymsów, balkonu, okapników, montaż na gzymsie stop-ptaków, renowacja balustrady balkonowej, remont murów ogniowych wykończonych cegłą, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, montaż nowych kratek wentylacyjnych, rynien i rur spustowych, prace adaptacyjne poddasza czwartego piętra na pomieszczenia zaplecza socjalnego (roboty ogólnobudowlane w tym ocieplenie poddasza, wydzielenie pomieszczeń, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, prace posadzkarskie, instalowanie ścianek działowych, pokrywanie podłóg i ścian, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, roboty malarskie, wykończeniowe, itp.), montaż żaluzji w każdym z pomieszczeń pracowniczych, w aneksach kuchennych montaż wyposażenia meblowego do zabudowy oraz podstawowymi urządzeniami AGD. W zakresie instalacji wody zimnej, przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji, instalacja kanalizacji sanitarnej - wymiana i przebudowa istniejącej instalacji (pionów i podejść), instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczeń, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa w wymaganym zakresie, instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne, wykonanie iluminacji elewacji frontowej, rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu, sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu, automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), rozbudowa wyżej wymienionych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych o nowoprojektowane pomieszczenia na poddaszu remontowanego budynku oraz istniejące pomieszczenia piwniczne i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane na parterze (dotyczy wszystkich pomieszczeń piwnicznych – pom. 01 – 09, K01, K02, K03 oraz pom. 26 parteru obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Wałbrzychu wskazanych w Inwentaryzacji architektoniczno-budowlana obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzych). jak również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach niniejszego zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 45453000-7, 45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości za mówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1 500 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających na:  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i
wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować:  do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba) posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku poleganiu na zasobach innych
podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających na:  1 (jednej) wykonanej
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę
lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować: do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na
wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)), dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba) posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno
budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1 500 000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 30 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Termin 10.00
Okres gwarancji 15.00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15.00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji - nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz okreśelie warunków tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksów, określa § 17 wzoru umowy. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z pozostałymi zapisami wzoru umowy,zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebne zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w szczególności zmiana ustawowej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/01/2017, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

 

 

PEŁNIENIE  ROLI  INŻYNIERA  KONTRAKTU  W  PROJEKCIE  MODERNIZACJA  OBIEKTÓW  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK  POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO - dodano w dniu 27 października 2016 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dodano w dniu 17 października 2016 roku

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - dodano w dniu 12 października 2016 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 06 października 2016 roku

 

OGŁOSZENIE I SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 7 - projekt umowy

 

OGŁOSZENIE  319348- 2016

TREŚĆ OGŁOSZENIA NUMER 319348-2016 Z BZP - Biuletynu Zamówień Publicznych - skan

 

Ogłoszenie nr 319348 - 2016 z dnia 2016-10-06 r.

 

Wałbrzych: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w projekcie: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo , tel. 748 423 287, e-mail m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.
Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia-sudecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.filharmonia-sudecka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.filharmonia-sudecka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w projekcie: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Numer referencyjny: ZP-4/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla robót związanych z modernizacją obiektów (całych lub ich części) stanowiących siedzibę Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. W skład infrastruktury instytucji kultury, dla której przewidywane są roboty modernizacyjne, wchodzą: • budynek sali koncertowej (całość) – zlokalizowany między ulicami Juliusza Słowackiego i Dmowskiego w Wałbrzychu, działka numer 243, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, • budynek Dmowskiego 1 (część w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra) – wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 727/WŁ, zlokalizowany w Wałbrzychu, działka numer 241, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, • budynek Słowackiego 4a (część w obrębie: parteru) – wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ, zlokalizowany w Wałbrzychu, działka numer 250/1, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, • budynek Słowackiego 4 (część - wszystkie piętra z pominięciem części piwnic oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru) – wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ, zlokalizowany w Wałbrzychu, działka numer 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych. 2. Zadania wchodzące w skład zamówienia. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu polskiego prawa budowlanego oraz funkcji Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu dla robót związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, w zakres których wchodzi siedem wymienionych poniżej zadań: ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA NUMER 1 WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH Na roboty budowlano – montażowe, objęte zakresem całego projektu, nie został na dzień wszczęcia niniejszego postępowania ogłoszony przetarg, ani nie został wyłoniony wykonawca robót i nie została zawarta z nim umowa. Wykonawca - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w procedurach związanych z wyborem wykonawcy robót budowlano – montażowych, obejmujących w szczególności: • ocenę posiadanej dokumentacji związanej z przygotowaniem realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” (min. studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, program funkcjonalno – użytkowy, inwentaryzacja budowlana) w zakresie możliwości: Ø przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych (metoda „zaprojektuj i wybuduj”), Ø zrealizowania projektu zgodnie z założonymi: kosztami prac projektowych oraz kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, zakresem oraz harmonogramem. • opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych, • weryfikację dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych pod kątem jej zgodności z merytorycznymi i technicznymi warunkami projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Pzp i wytyczne instytucji pośredniczących we wdrażaniu EFRR, w ramach RPO WD 2014 - 2020, • udział w pracy komisji przetargowej (w charakterze członka, z głosem doradczym) podczas postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, przy czym postępowanie to przeprowadza Zamawiający, • przygotowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyjaśnień do SIWZ oraz propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców i propozycji rozstrzygnięć protestów (wyłącznie jeżeli będą one dotyczyły opisu zamówienia i warunków). ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 2 SALA KONCERTOWA Modernizacja sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, zlokalizowanej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dmowskiego w Wałbrzychu (dz. nr 243, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 752,27 m/2 Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: Ø demontaż pieca gazowego, z kotłowni w podpiwniczeniu, Ø demontaż sufitu podwieszanego, w obrębie całej sali koncertowej, Ø demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i papy na lepiku, Ø rozbiórka stropu w pomieszczeniu istniejącego warsztatu mechanicznego, Ø demontaż filarów w obrębie proscenium, Ø rozbiórka ściany wygradzającej tył proscenium sali koncertowej. • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: Ø odtworzenie balkonu sali koncertowej wraz z klatką schodową, Ø podpiwniczenie proscenium z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń, stworzenie przestrzeni magazynowej dla instrumentów, Ø adaptacja części pomieszczeń na małą salę wielofunkcyjną: koncertową - konferencyjną – kinową, Ø kompleksowa termomodernizacja, Ø nadbudowa dachu, z przeznaczeniem na lokalizację kotłowni i wentylatorni, Ø remont dachów, w tym wykonanie nowych pokryć i ich ocieplenie. • zadania branż instalacyjnych, w tym min.: Ø instalacje wody zimnej, Ø instalacje kanalizacji sanitarnej, Ø instalacje hydrantów przeciwpożarowych, Ø instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, Ø instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, Ø instalacje klimatyzacyjne, Ø instalacje centralnego ogrzewania, Ø instalacje odprowadzania wód deszczowych, Ø instalacje odgromowe, Ø instalacje elektroenergetyczne – wewnętrzne, Ø instalacje gniazd 230 V i 380 V, Ø instalacje teletechniczne i niskoprądowe, Ø instalacje systemów fotowoltaicznych. • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 3 SŁOWACKIEGO 4a Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4a w Wałbrzychu (dz. nr 250/1, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 110,88 m/2. Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, • zadania branż instalacyjnych, • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 4 DMOWSKIEGO 1 Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury), zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu (dz. nr 241, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 727/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 230,63 m/2. Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: Ø rozbiórka fragmentów stropów w miejscu projektowanych schodów na balkon, • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: Ø utworzenie klatki schodowej prowadzącej na balkon sali koncertowej, Ø adaptacja pomieszczenia na reżyserkę sali koncertowej, z kompletnymi instalacjami wymaganymi dla sterowania: światłem, dźwiękiem i urządzeniami technicznymi. • zadania branż instalacyjnych, w tym min.: Ø instalacje wody zimnej, Ø instalacje kanalizacji sanitarnej, Ø instalacje hydrantów przeciwpożarowych, Ø instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, Ø instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, Ø instalacje centralnego ogrzewania, Ø instalacje elektroenergetyczne – wewnętrzne, Ø instalacje teletechniczne i niskoprądowe. • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 5 SŁOWACKIEGO 4 Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu (dz. nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Istotnym elementem jest również zapewnienie komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 715,58 m/2. Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: Ø prace remontowe w obrębie klatki schodowej, jej aranżacja na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej, Ø adaptacja poddasza na pomieszczenia użytkowe, Ø prace renowacyjne przy elewacji frontowej, w tym odtworzenie elementów zdobniczych. • zadania branż instalacyjnych, w tym min.: Ø instalacje wody zimnej, Ø instalacje kanalizacji sanitarnej, Ø instalacje hydrantów przeciwpożarowych, Ø instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, Ø instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, Ø instalacje klimatyzacyjne w wybranych pomieszczeniach, Ø instalacje centralnego ogrzewania, Ø instalacje odprowadzania wód deszczowych, Ø instalacje odgromowe, Ø instalacje elektroenergetyczne – wewnętrzne, Ø instalacje iluminacji elewacji frontowej, Ø instalacje teletechniczne i niskoprądowe, Ø instalacje systemów fotowoltaicznych. • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 6 WYPOSAŻENIE Na roboty związane z dostawą i montażem wyposażenia, objęte zakresem całego projektu, nie został na dzień wszczęcia niniejszego postępowania ogłoszony przetarg, ani nie został wyłoniony wykonawca tych robót i nie została zawarta z nim umowa. Wykonawca - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w procedurach związanych z wyborem wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia, obejmujących w szczególności: • opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia, • weryfikację dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia pod kątem jej zgodności z merytorycznymi i technicznymi warunkami projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Pzp i wytyczne instytucji pośredniczących we wdrażaniu EFRR, w ramach RPO WD 2014 - 2020, • udział w pracy komisji przetargowej (w charakterze członka, z głosem doradczym) podczas postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia, przy czym postępowanie to przeprowadza Zamawiający, • przygotowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyjaśnień do SIWZ oraz propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców i propozycji rozstrzygnięć protestów (wyłącznie jeżeli będą one dotyczyły opisu zamówienia i warunków). ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA NUMER 7 NADZÓR W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD I OKRESIE GWARANCJI Zamawiający przewiduje zaangażowanie Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu w czynnościach związanych między innymi z: • sprawowaniem nadzoru nad czynnościami wykonawców (robót budowlano – montażowych i wyposażeniowych) mającymi miejsce w okresie zgłaszania wad i okresie gwarancji, • uczestnictwem w inspekcjach w okresie zgłaszania wad i w okresie gwarancji, • egzekwowaniem usuwania wad, prowadzeniem monitoringu postępu prac oraz potwierdzaniem faktycznego usunięcia wad, • wydawaniem zaleceń dotyczących zwrotu zabezpieczeń, • wykonywaniem innych czynności zmierzających do realizacji celów zadania pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, w zakresie działań objętych okresem zgłaszania wad i okresem gwarancji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Celem nadrzędnym, jaki Zamawiający stawia przed Wykonawcą - Inżynierem Kontraktu, jest osiągnięcie prawidłowego i zgodnego z prawem – wspólnotowym, krajowym i wytycznymi oraz w zgodzie z zakresem rzeczowym i finansowym - zakończenia zadania pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”. Wykonawca - Inżynier Kontraktu powinien zarządzać budową oraz sprawować nadzór inwestorski, w sposób prawidłowy, kompleksowy, pełny i skuteczny, poprzez podejmowanie decyzji i czynności niezbędnych w procesie wykonawstwa robót, dostaw i usług. Wykonawca - Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację umów z wykonawcami robót budowlano – montażowych oraz dostawcami wyposażenia i jego montażu. W zadaniach tych będzie występował w imieniu Zamawiającego w zakresie: A. OGÓLNYM, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. reprezentowanie i ochronę interesów Zamawiającego, 2. kontrolę nad właściwym i terminowym zakończeniem zadania, koordynację działań wszystkich organizacji i podmiotów uczestniczących w realizacji zadania, 3. egzekwowanie, przy współpracy z Zamawiającym, postanowień umów na roboty budowlano – montażowe oraz dostawy i montaże wyposażenia, 4. natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych (mogących zaistnieć) w ramach nadzorowanego zadania (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji zadania), razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, 5. prowadzenie polubownych uzgodnień na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót oraz czynny udział w rozwiązywaniu ewentualnych sporów zgodnie z warunkami umów na roboty, 6. prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania, w tym z Zamawiającym i wykonawcami robót oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawców robót, które mogą być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawców, katastrof budowlanych, itp., 7. prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: a) założonym harmonogramem, b) decyzjami administracyjnymi, c) dokumentacją projektową, d) obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi, e) zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, 8. dostępność Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu na życzenie Zamawiającego, w razie wystąpienia sporów sądowych z wykonawcami robót, do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w przedmiocie sporu. Koszty tej dostępności powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. W szczególności Wykonawca - Inżynier Kontraktu oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz zobowiązane będą do występowania przed sądem w charakterze świadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich posiadanych dokumentów i informacji związanych z zadaniem, 9. poddanie się kontroli Zamawiającego, instytucji finansujących lub uprawnionych zewnętrznych organów kontrolnych, 10. przestrzeganie postanowień Umowy, w tym terminów w niej wskazanych, 11. wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zadania, dla których umowa została zawarta. B. PROJEKTOWYM, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie jej przygotowania oraz w trakcie realizacji robót, 2. uzgadnianie, we współpracy z Zamawiającym i w jego imieniu, szczegółowych rozwiązań projektowych, 3. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, studium wykonalności, wnioskiem o dofinansowanie, wymogami określonymi w umowie z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 4. ocenę zaprezentowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, w kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przyjętym budżetem inwestycji, 5. zatwierdzenie dokumentacji projektowej do realizacji, 6. uzgadnianie, w miarę zaistniałych potrzeb i we współpracy z Zamawiającym oraz w jego imieniu, ewentualnych zamiennych rozwiązań projektowych, 7. w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, wyegzekwowanie od autora projektu uzupełnień i poprawek w stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do realizacji. C. OBSŁUGI REALIZACJI ROBÓT, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. udział w przekazaniu wykonawcom robót terenu budowy, 2. zarządzanie i administrowanie robotami, kontrolę obecności na budowie podwykonawców, weryfikację prawidłowości dopuszczenia podwykonawców, skuteczne egzekwowanie od wykonawców robót wymaganej jakości wbudowanych materiałów i wyposażenia, wymaganej jakości wykonanych robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i w ustalonym w umowie terminie, 3. monitorowanie i kontrolę postępu robót łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe jak i finansowe, 4. zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania robót, 5. nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, z uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych i wymagań przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz dokumentacją projektową, 6. zapewnienie przestrzegania i stosowania przez wykonawców robót powszechnie obowiązujących przepisów prawa (wraz z rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi), a w szczególności stosowania przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także przepisów prawa miejscowego, 7. zapewnienie zgodności wykonywanych prac z technicznymi, merytorycznymi, formalnymi i finansowymi wymaganiami umów na roboty, 8. rozliczanie rzeczowe i finansowe umów, w tym umów dotyczących działań przekazanych do realizacji podwykonawcom, 9. pomoc Zamawiającemu przy sporządzaniu ewentualnych aneksów, zamówień uzupełniających i dodatkowych na potrzeby realizacji zadania, 10. sporządzanie dokumentów wynikających z SIWZ, umów, wytycznych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 11. dokonanie zaklasyfikowania środków trwałych wg KŚT - GUS, sporządzanie protokołów przekazania/przejęcia środków trwałych OT zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przekazanie ich Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania Protokołu końcowego dla zadania, 12. sprawdzanie i zatwierdzenie harmonogramów rzeczowo - finansowych sporządzanych przez Wykonawców robót, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów, 13. ścisłą współpracę z nadzorem autorskim, architektonicznym, geodezyjnym, oraz innymi instytucjami, których udział w realizacji okaże się niezbędny, 14. szczególną dbałość o zapewnienie najwyższych parametrów akustycznych dla realizowanych pomieszczeń: sali koncertowej i sali wielofunkcyjnej, 15. ścisłą współpracę z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego i służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego, mającą na celu zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji zadania, przy szczególnym uwzględnieniu warunku, że realizacja przedmiotu umowy na roboty budowlane – montażowe - wyposażeniowe będzie się odbywała bez wstrzymywania bieżącej działalności Zamawiającego, 16. analizę rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawców robót oraz nadzór autorski wraz z komentarzami i opinią dla Zamawiającego, 17. rekomendowanie oraz opiniowanie wszystkich zmian, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 18. weryfikację, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków roboczych wykonawców robót zawierających zmiany oraz wnioskowanie do Zamawiającego (wraz z pisemnym podaniem uzasadnienia) o zatwierdzanie przez niego robót zamiennych, 19. zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawców robót, 20. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości i prawidłowości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności, oświadczeń wykonawców robót o zgodności materiałów i urządzeń z SIWZ itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych, nie mających stosownych certyfikatów lub niezgodnych z SIWZ, 21. opiniowanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową, 22. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli będzie to niezbędne i uzasadnione, 23. sprawdzanie prawidłowości, autentyczności i zgodności z umowami na roboty wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, 24. skompletowanie świadectw technicznych i dokumentów dotyczących: a) aprobat technicznych dostaw, b) certyfikatów i znaków zgodności, c) prób materiałów i robót, 25. przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, sprawdzających jakość wykonanych robót i dostaw oraz zastosowanych materiałów zgodnie z umowami na roboty oraz dobrą praktyką inżynierską, 26. kontrola wykonawców robót w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami BHP, p. poż., ochrony konserwatorskiej, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze sporządzaniem informacji i opinii dla Zamawiającego, 27. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wyrobów i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z SIWZ, 28. egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi, 29. weryfikację (finansową, rzeczową, prawną, formalną – w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia) każdej propozycji zgłoszonej przez wykonawców robót lub Zamawiającego, dotyczącej zmian do umowy, robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych oraz wszelkich nowych zamówień, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania lub udzielenia, 30. ocenianie i rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Zamawiającym i przy jego prawie do ostatecznej decyzji, wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych narastających podczas realizowania robót oraz zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 31. opracowywanie cyklicznych raportów o postępie robót oraz o postępie prac Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu, 32. organizowanie, wraz z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych - minimum raz w każdym tygodniu – prowadzenie rejestru narad oraz protokołów z ich przebiegu, 33. weryfikacja przestrzegania przez wykonawców robot powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 34. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 35. wydawanie wykonawcom robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 36. żądanie od wykonawców robot, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na realizację, 37. sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przy zachowaniu terminów do dwóch dni roboczych, 38. prowadzenie prób i odbiorów technicznych obiektów, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, 39. zapewnienie nadzoru nad wszystkimi przeprowadzanymi próbami i testami, a także obecności przedstawiciela Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu w czasie mechanicznych i technologicznych rozruchów obiektów, urządzeń i wyposażenia, 40. egzekwowanie opracowania przez wykonawców robót instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 41. skompletowanie dokumentacji powykonawczej, każdorazowo po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz jej przekazanie Zamawiającemu w uzgodnionej formie i ilości, 42. reprezentacja Zamawiającego w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, 43. przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Protokołów odbioru końcowego, listy usterek i innych niezbędnych dokumentów związanych z odbiorem końcowym, 44. wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zawartej umowy, w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarządzania budową, 45. przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur zmierzających do rozliczenia umów na roboty, z uwzględnieniem wszelkich roszczeń, 46. ocena ewentualnych roszczeń wykonawców robót wraz z przedstawieniem opinii i stosownych rekomendacji, 47. uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku wykonania zadania, 48. wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami celem monitorowania interesów Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym, 49. wykonywanie wszelkich innych czynności przypisanych ustawą Prawo budowlane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. D. FINANSOWYM, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. przestrzeganie i realizację procedur związanych z zarządzaniem projektami realizowanymi w ramach EFRR, RPO WD 2014-2020, włączając w to współpracę z Zamawiającym przy sporządzaniu i aktualizowaniu: harmonogramów, planów, raportów, rozliczeń, sprawozdań oraz innych opracowań wymaganych przez instytucje finansujące, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o płatność, 2. prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia zadania (w tym składanie Zamawiającemu raportów dotyczących postępu robót, kosztów i budżetu) zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów realizowanych w ramach EFRR, RPO WD 2014-2020 oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 3. ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z zawartymi umowami, sprawdzanie i wnioskowanie do Zamawiającego o zatwierdzanie wystawianych na tej podstawie faktur, 4. bieżące prowadzenie analitycznego podziału wartości robót na poszczególne wartości środków trwałych wg KŚT-GUS oraz sporządzenie dokumentów OT, każdorazowo w terminie do 1 miesiąca po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, 5. szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych przez wykonawców jako zamienne, nowe, uzupełniające i/lub dodatkowe oraz opiniowanie co do ich zasadności, 6. obliczanie wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich zatwierdzenie (wnioski z uzasadnieniem), 7. sprawdzanie prawidłowości wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), wraz z kontrolą terminów ich obowiązywania, 8. ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach zadania, 9. wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zawartej umowy, w zakresie finansowym.

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:71247000-1, 71310000-4, 71520000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru Na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków Na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne Na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : Na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia usług: Na podstawie wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu zrealizowanych usług Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad realizacją co najmniej: a) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 12 000 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. b) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 2) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia usług: dysponuje następującymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenia usług: A. Ekspert 1 - Kierownik Zespołu (dyspozycyjność w trakcie realizacji robót budowlanych na placu budowy w każdym dniu roboczym), posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją minimum dwóch zakończonych robót budowlanych o wartości co najmniej 12 000 000 PLN brutto każda, polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w tym jedna z tych realizacji zrealizowana została w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. B. Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w § 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 2 lata. • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. C. Ekspert 3 – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, D. Ekspert 4 – Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, E. Ekspert 5 – Specjalista w specjalności akustyka, posiadający: • wyższe wyksztalcenie techniczne o kierunku: akustyka, elektroakustyka, reżyseria dźwięku, inżynieria dźwięku, • co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu lub nadzorze systemu nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), • doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub nadzorowaniu systemów nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), wykonywanych w ramach co najmniej jednej wielobranżowej realizacji, remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.000 m3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu zrealizowanych usług Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad realizacją co najmniej: a) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 12 000 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. b) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. dysponowanie następującymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenia usług: A. Ekspert 1 - Kierownik Zespołu (dyspozycyjność w trakcie realizacji robót budowlanych na placu budowy w każdym dniu roboczym), posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją minimum dwóch zakończonych robót budowlanych o wartości co najmniej 12 000 000 PLN brutto każda, polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w tym jedna z tych realizacji zrealizowana została w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. B. Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w § 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 2 lata. • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. C. Ekspert 3 – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, D. Ekspert 4 – Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, E. Ekspert 5 – Specjalista w specjalności akustyka, posiadający: • wyższe wyksztalcenie techniczne o kierunku: akustyka, elektroakustyka, reżyseria dźwięku, inżynieria dźwięku, • co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu lub nadzorze systemu nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), • doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub nadzorowaniu systemów nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), wykonywanych w ramach co najmniej jednej wielobranżowej realizacji, remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.000 m3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK 41 1090 2271 0000 0001 2347 7145 Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, ich złożenia należy dokonać w sekretariacie Zamawiającego, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 5. Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być załączony do oferty. 6. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

<p< div=""> </p<>

INSTRUMENTY 2016 - PRZETARG

-------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁACZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

SIWZ

 

dodano w dniu 30 maja 2016 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (30.05.2016)

MODYFIKACJA SIWZ (30.05.2016)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (07.06.2016)

WYBÓR OFERTY - CZĘŚĆ III (20.06.2016)

WYBÓR OFERTY - CZĘŚĆ VI (24.06.2016)

WYBÓR OFERTY - CZĘŚĆ I (20.06.2016)

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/375


Wałbrzych: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU

Numer ogłoszenia: 128160 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka , ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia-sudecka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego - Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej minimalnego okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 - miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przetestowanie tego samego rodzaju instrumentu. Proces testowania dokonywany będzie przez maksymalnie trzech przedstawicieli Zamawiającego. Z procesu oceny zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego tj.: koszty dojazdu maksymalnie dwóch przedstawicieli Zamawiającego do miejsca gdzie zostanie mu udostępniony dany instrument lub koszty transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego, w celu jego przetestowania ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. W przypadku Części 6 zamówienia (skrzynie transportowe) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić próbki materiałów z jakich ostatecznie wykonane będą skrzynie - fragment sklejki, okucie, zamek, kółko, materiał wyścielający wnętrze. Te elementy oceniane będą przez komisję pod względem trwałości, estetyki i rodzaju użytych materiałów, w ramach kryterium jakość, a z ich oceny sporządzony zostanie protokół. Dostarczone próbki podlegać będą zwrotowi po zakończeniu procedury wyłaniania Wykonawcy, z wyjątkiem próbek złożonych przez firmę zwycięską, w celu do porównania ich z dostarczonym przedmiotem zamówienia. 13. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 14. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 HARFA KONCERTOWA - harfa pedałowa LYON & HEALY model STYLE 23 lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 PIANINO CYFROWE - KAWAI model MP10 lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 WALTORNIA POTRÓJNA - E. SCHMID waltornia potrójna voll.F/B/high f lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 PUZON TENOROWY z kwartwentylem THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 PUZON BASOWY z dwoma wentylami THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 SKRZYNIE TRANSPORTOWE o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach. 15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach wykonawczo-funkcjonalnych oraz techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 16. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich wykonawczo-funkcjonalnych oraz techniczno-użytkowych równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów) z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów). Za równoważne pod względem: 1) Techniczno-użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów), które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawczo-funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty, które umożliwią na etapie eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych. W przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: - barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, - wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, - wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, - precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 17. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, w zakresie ilości dostarczanych instrumentów muzycznych, zgodnych z przedstawioną w niniejszym SIWZ specyfikacją, a także w zakresie wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów do tych instrumentów oraz skrzyń transportowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) dla Części 1 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - harfy koncertowej - o wartości nie mniejszej niż 96.000 PLN netto. b) dla Części 2 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - pianina cyfrowego - o wartości nie mniejszej niż 5.000 PLN netto. c) dla Części 3 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - waltorni potrójnej - o wartości nie mniejszej niż 46.000 PLN netto. d) dla Części 4 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu tenorowego - o wartości nie mniejszej niż 16.000 PLN netto. e) dla Części 5 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu basowego - o wartości nie mniejszej niż 22.000 PLN netto. f) dla Części 6 - co najmniej 1 dostawę - skrzyń transportowych - o wartości nie mniejszej niż 7.000 PLN netto. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien przedstawić wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w niniejszym punkcie. Poprzez główne dostawy należy rozumieć co najmniej jedną dostawę danego instrumentu muzycznego dla każdej części zamówienia, zgodnie z lit. od a) do f) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 2. Wystąpienie siły wyższej. 3. Zmiana terminu wykonania dostawy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań. 4. Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/375
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: HARFA KONCERTOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HARFA KONCERTOWA - harfa pedałowa LYON & HEALY model STYLE 23 lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PIANINO CYFROWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PIANINO CYFROWE - KAWAI model MP10 lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 10
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: WALTORNIA POTRÓJNA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WALTORNIA POTRÓJNA - E. SCHMID waltornia potrójna voll.F/B/high f lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PUZON TENOROWY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PUZON TENOROWY z kwartwentylem THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PUZON BASOWY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PUZON BASOWY z dwoma wentylami THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: SKRZYNIE TRANSPORTOWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SKRZYNIE TRANSPORTOWE o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 20
  • 3. Długość gwarancji - 20

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/368


Wałbrzych: Odnowienie malatury wybranych pomieszczeń Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (Sala Koncertowa, łącznik i garderoby muzyków), połączone z kasowaniem powstałych zacieków i częściowym zabezpieczeniem dachów w miejscach uszkodzeń powierzchni papowych

Numer ogłoszenia: 292428 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka , ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury podległa organowi samorządowemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowienie malatury wybranych pomieszczeń Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (Sala Koncertowa, łącznik i garderoby muzyków), połączone z kasowaniem powstałych zacieków i częściowym zabezpieczeniem dachów w miejscach uszkodzeń powierzchni papowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odnowienie malatury wybranych pomieszczeń Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (Sala Koncertowa, łącznik i garderoby muzyków), połączone z kasowaniem powstałych zacieków i częściowym zabezpieczeniem dachów w miejscach uszkodzeń powierzchni papowych. Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: 1) Remont pomieszczeń zaplecza Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (budynek wpisany do rejestru zabytków) i remont dachu nad łącznikiem: - remont tynków, - roboty malarskie, - remont podłóg, - remont dachu nad łącznikiem. Pomimo ujęcia w dokumentacji robót z zakresu wymiany stolarki okiennej, Zamawiające nie przewiduje ich realizacji w ramach niniejszego zlecenia. 2) Remont Sali koncertowej (budynek usytuowany na terenie wpisanym do rejestru zabytków): - remont tynków, - odnowienie malatury ścian i sufitu, - remont podłóg. Pomimo ujęcia w dokumentacji robót z zakresu remontu dachów i budowy wentylacji nawiewno wywiewnej, Zamawiające nie przewiduje ich realizacji w ramach niniejszego zlecenia. Uwaga! W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ oraz Projektu Umowy - Załącznik nr 10. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte zostały w załączonym projekcie umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.19.00-3, 45.43.21.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie zostało przewidziane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał / zakończył co najmniej 1 robotę budowlaną, której zakres wykonanych prac odpowiada postawionym warunkom. Za robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się robotę polegającą na: - wykonaniu robót malarskich, remontu tynków, podług oraz dachu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 wykonaną / zakończoną robotą budowlaną obejmującą przedstawiony zakres w całości, bądź kilkoma robotami spełniającymi powyższy warunek łącznie. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz dokument potwierdzający, że roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 7. Dowodami o których mowa powyżej są: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - tj. wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: Kierownikiem budowy, posiadającym łącznie: - wykształcenie wyższe techniczne; - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót; W celu udokumentowania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia osób, opisanych powyżej, Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności i/lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wcześniej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. Ponadto dla w/w osób Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób skierowanych do wykonania Zamówienia, jednakże pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego, a osoby te spełniać będą wymogi określone w SIWZ w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 2. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 5. Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego. 6. Zmiana osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki opisane w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. 7. Wystąpienie siły wyższej. 8. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót. 9. Zmiana terminu wykonania Robót - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań. 10. Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/368
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 załącznik nr 1      formularz oferty
 załącznik nr 2    oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
 załącznik nr 3    grupa kapitałowa
 załącznik nr 7    wykaz robót budowalanych
 załącznik nr 8    wykaz osób
 załącznik nr 9    posiadane uprawnienia
 załącznik nr 10     projekt umowy
 załącznik nr 12    wzór gwarancji
 załącznik nr 11    specyfikacja_techniczna

 

 

  GARDEROBA     
  GARDEROBA  1       1 obmiar - garderoby.pdf
  GARDEROBA  2    2 obmiar - dach nad łącznikiem.pdf   
  GARDEROBA  3    opis do projektu na remont  dachu
  GARDEROBA  4    rys. nr 1 remont pomieszczeń garderoby 
  GARDEROBA  5    rys. nr 2 remont dachu nad łącznikiem

 

 

  SALA  KONCERTOWA    
  KONCERTOWA  1    1 filharmonia - sala koncertowa obmiar   
  KONCERTOWA  2    filharmonia opis do projektu sala koncertowa  
  KONCERTOWA  3     rys_1 pdf
  KONCERTOWA  4    rys_2 pdf
  KONCERTOWA  5    rys_3 pdf
  KONCERTOWA  6    rys_4 pdf
  KONCERTOWA  7    rys_5 pdf
  KONCERTOWA  8    rys_6 pdf

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  WYKONAWCÓW:

Odpowiedź dla wykonawców nr 1 z dnia 04.11.2015 roku

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wałbrzych: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 237226 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka , ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia-sudecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury podległa organowi samorządowemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego - Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 - miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił wybór instrumentu z podanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia minimalnej ilości tego samego rodzaju instrumentu. Wybór dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższego wyboru zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego, a zwłaszcza transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 Puzon tenorowy Thein, model Soloist (3404) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 Trąbka Vincent Bach w stroju B (180-43) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 Flet piccolo Philipp Hammig 650/4 (356) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 Klarnet Divine A Buffet Crampon (5001) oraz Klarnet Divine B Buffet Crampon (5000) lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 Obój F. Loree model gR+3 125 Jubileuszowy (automatic) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 Pianino cyfrowe model KAWAI MP 7 wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 7) CZĘŚĆ 7 Zestaw perkusyjny wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, i futerałów. Za równoważne pod względem: 1) Technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne, wyposażenie, akcesoria, pokrowce, futerały, które posiadają równoważną pod względem sprawności technicznej budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym - w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: - barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, - wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, - wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, - precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 16. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, w zakresie ilości dostarczanych instrumentów muzycznych, zgodnych z przedstawioną w niniejszym SIWZ specyfikacją, a także w zakresie wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów do tych instrumentów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) dla Części 1 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu tenorowego - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. b) dla Części 2 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - trąbki w stroju B - o wartości nie mniejszej niż 9.000 PLN brutto. c) dla Części 3 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - fletu piccolo - o wartości nie mniejszej niż 11.000 PLN brutto. d) dla Części 4 - co najmniej 1 dostawę instrumentów muzycznych - klarnetu A i klarnetu B (razem lub oddzielnie) o wartości nie mniejszej niż 17.000 PLN brutto licząc za każdy instrument oddzielnie. e) dla Części 5 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - oboju - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. f) dla Części 6 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - pianina cyfrowego - o wartości nie mniejszej niż 4.000 PLN brutto. g) dla Części 7 - co najmniej 1 dostawę akcesoriów perkusyjnych o wartości zestawu nie mniejszej niż 3.000 PLN brutto. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien przedstawić wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w niniejszym punkcie. Poprzez główne dostawy należy rozumieć co najmniej jedną dostawę danego instrumentu muzycznego dla każdej części zamówienia, zgodnie z lit. od a) do g) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 2. Wystąpienie siły wyższej. 3. Zmiana terminu wykonania dostawy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań. 4. Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/359
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Puzon tenorowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Puzon tenorowy Thein, model Soloist (3404) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trąbka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trąbka Vincent Bach w stroju B (180-43) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Flet piccolo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Flet piccolo Philipp Hammig 650/4 (356) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 2 Klarnety.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klarnet Divine A Buffet Crampon (5001) oraz Klarnet Divine B Buffet Crampon (5000) lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Obój F.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obój F. Loree model gR+3 125 Jubileuszowy (automatic) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pianino cyfrowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pianino cyfrowe model KAWAI MP 7 wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zestaw perkusyjny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw perkusyjny wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30

 

ZAŁĄCZNIKI

 

SIWZ na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu 
ZAŁ. 1 szczeółowy opis przedmiotu zamówienia
ZAŁ. 2 formularz oferty
ZAŁ. 3 wykaz wykonanych dostaw
ZAŁ. 4 informacja o przynależności do grupy kapitałowej
ZAŁ. 5 projekt umowy
ZAŁ. 6 odpowiedzi na pytania (16.09.2015)
ZAŁ. 7 modyfikacja SIWZ (16.09.2015)
ZAŁ. 8 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.09.2015)

 W dniu 22 września 2015 roku dodano skan dokumentu: "Protokół - publiczne otwarcie ofert - znak sprawy: ZP-1/2015"

 


 

załącznik I

    ogłoszenie o wyborze oferty – część I

załącznik II

    ogłoszenie o wyborze oferty – część II

załącznik III

    ogłoszenie o wyborze oferty – część III

załącznik IV

    ogłoszenie o wyborze oferty – część IV

załącznik V

    ogłoszenie o wyborze oferty – część V

załącznik VI

    ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – część VI

załącznik VII

    ogłoszenie o wyborze oferty - część VII

 ZATWIERDZENIE     

    zatwierdzenie raportu z wykonania zadania - MKiDN

    PROTOKÓŁ

   protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ogłasza pisemny przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną...

Ogłoszenie lokal użytkowy 23.Jan.2015,08:50 224.52 Kb

Załącznik 1 - specyfikacja 23.Jan.2015,09:03 1.28 Mb

Załącznik 2 a - wzór umowy: gastronomia

Załącznik 2 b - wzór umowy: kawiarnia

wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego 03.Feb.2015,11:38

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na REMONT sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej strona 1  i strona 2 - 23.11.2015

wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: sekretariat@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
wtorek, środa, czwartek: 13:00-15:30
piątek koncertowy: 17:00-19:00
sobota/niedziela koncertowa: 16:00-18:00
 

Telefon: 501-674-397

bilety@filharmonia-sudecka.pl

Zobacz plan sali  i wyposażenie