BIP > OGŁOSZENIA > zapytania ofertowe

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie poligrafii, do skladania ofert na wykonanie zadania - WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH W ROKU 2021-2022 na rzecz Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu w okresie od 26.04.2021 - 31.12.2022. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku ZAPYTANIE OFERTOWE.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

UWZÓR UMOWY

FORMULARZ CENOWY

DOKUMENACJA ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, do składania ofert na wykonanie zadania - świadczenie usług hotelowych na rzecz gości Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w okresie od 1.03.2021 do 31.12.2022. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku ZAPYTANIE OFESTOWE.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OFERTA_CENOWA

FORMULARZ_CENOWY

UMOWA NA USŁUGI HOTELOWE

DOKUMENTACJA ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze, do składania ofert na wykonanie zadania - kompleksowej dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze do budynków/pomieszczeń użytkowanych przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu w okresie od 1.03.2021 do 31.08.2023. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 1 SKORYGOWANY

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 2 SKORYGOWANY

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTACJA ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA ZP-04/2020

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na realizację dostawy elementów stanowiących uzupełnienie posiadanego wyposażenia sali koncertowej w zakresie nagłosnienia i oświetlenia.

 

1/ tekst zapytania ofertowego ZP-02

2/ załącznik nr 1 - oświadczenia

3/ załącznika nr 2 - oferta cenowa

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o rozstrzygnięciu postępowania ZP-02/2020 na wyłonienie dostawcy elementów wyposażenia uzupełnienia nagłośnienia i oświetlenia w Sali Koncertowej. Dokumentacja podstawowych czynności tego postępowania znajduje się w załączniku nr 3, opublikowanym poniżej.

 

4/ załącznik nr 3 - wynik postępowania

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze, do skladania ofert na wykonanie zadania - kompleksowej dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze do budynków/pomieszczeń użytkowanych przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (DO EDYCJI)

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (plik zamknięty. pdf)

 

PYTANIA OFERENTA - ODPOWIEDŹ FILHARMONII SUDECKIEJ

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje niniejszym o złożonych ofertach na wykonanie zadania - ochrona cyklicznej imprezy kulturalnej pn.: "Letnia serenada - Cudowny Świat Musicali", która planowana jest do realizacji w dniu 25 sierpnia 2018 roku, na wałbrzyskim Rynku. Z firmą, która zaproponowała najniższą cenę skontaktujemy się w celu podpisania umowy.

Zgromadzone oferty

 

Wałbrzych, dnia 29 czerwca 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zawiadamia o unieważnieniu postępowania publicznego dotyczącego dostawy w formie leasingu operacyjnego 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługę techniczną koncertu plenerowego "Letnia serenada Cudowny świat musicali", który odbedzie się na wałbrzyskim rynku 25.08.2018 o godzinie 19.

Ofertę proszę złożyć do 2 lipca 2018 do godz. 12 pocztą lub do sekretariatu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (II piętro).

Wymagania techniczne: tutaj

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie zadaszonej estrady na potrzeby koncertu plenerowego "Letnia serenada Cudowny świat musicali", który odbedzie się na wałbrzyskim rynku 25.08.2018 o godzinie 19.

Ofertę proszę złożyć do 2 lipca 2018 do godz. 12 pocztą lub do sekretariatu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (II piętro).

Wymagania techniczne: tutaj.

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia usług ochrony, do skladania ofert na wykonanie zadania - ochrony cyklicznej imprezy kulturalnej pn.: " Letnia serenada - Cudowny Świat Musicali", która planowana jest do realizacji w dniu 25 sierpnia 2018 roku, na wałbrzyskim Rynku. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - LETNIA SERENADA 2018

 

Wałbrzych, dnia 18 maja 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy w formie leasingu operacyjnego 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4

Przedmiotem zamówienia będzie:

 • leasing operacyjny z opcją wykupu, fabrycznie nowego, 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • pojazd powinien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia wykonawczego tej Ustawy, a także posiadać komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji
 • kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - [34110000-1 - samochody osobowe], [34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe]
 • przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w UM w Wałbrzychu - Wydział Komunikacji, ul. H. Sienkiewicza 9, 58-300 Wałbrzych.


Termin składania ofert 29 maja 2018, godz. 10, sekretariat Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Formularz oferty

Karta_zgodnosci oferowanej dostawy z wymaganiami zamawiającego

Zapytania_oferentów i odpowiedzi zamawiającego

Rozstrzygnięcie, protokół z otwarcia ofert

 

USŁUGA  HOTELOWA  2018

 

--------------------

 

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  PRZEPROWADZONEGO  POSTĘPOWANIA  -  opublikowano w dniu 28.03.2018 roku

skan 1

skan 2

skan 3

 

--------------------

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, prowadzacych działalność gospodarczą w zakresie świadczenia uslug hotelowych, do składania ofert na wykonanie zadania opisanego szczegółowo w załączonym poniżej dokumencie pn. "ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług hotelowych na rzecz Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w okresie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku".

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych na rzecz gości Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu - dyrygentów, kompozytorów, muzyków - solistów, śpiewaków, zespołów itp. - w okresie od marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Termin skladania ofert: do dnia 16 marca 2018 roku, do godziny 12.00, osobiście lub za posrednictwem korespondencji tradycyjnej (wersja elektroniczna zostanie odrzucona). Miejsce skladania ofert: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (sekretariat - II pietro). 

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA:

 1. ZAPYTANIA OFERTOWE - pełny tekst - "Świadczenie uslug hotelowych na rzecz Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, w okresie od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku",
 2. FORMULARZ OFERTY,
 3. WZÓR UMOWY,
 4. FORMULARZ CENOWY

 

Wałbrzych, dnia 8 lutego 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym wykonania usług poligraficznych w roku 2018/2019 dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4

Przedmiotem usługi będzie:

 • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B1
 • druk AFISZE – PLAKATY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT B2,
 • druk ULOTKI – REPERTUAR MIESIĘCZNY (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT A4 do DL,
 • druk CITILIGHT (na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego), FORMAT 180x120 zm,
 • dostawa pojedynczych zamówień do siedziby Zamawiającego.


Termin składania ofert 16 lutego 2018, godz. 10, sekretariat Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Zapytanie_ofertowe

Formularz_cenowy

Umowa na usługi poligraficzne

 

 

Wałbrzych, dnia 04 stycznia 2017 roku

 

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE  W  DNIU  20  STYCZNIA  2017  roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY -  opublikowano w dniu 20 stycznia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych, do składania ofert na wykonanie zadania opisanego szczegółowo w dokumentach zamieszczonych poniżej.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych na rzecz gości Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – dyrygentów, kompozytorów, muzyków – solistów, śpiewaków, zespołów itp.

 

Zapytanie ofertowe nie jest procedurą przetargową i tym samym nie podlega ścisłym zapisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

DOKUMENTY  NINIEJSZEGO  POSTĘPOWANIA:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - tekst ogłoszenia,
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 -  oferta cenowa,
 3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - projekt umowy,
 4. ZAŁĄCZNIK NR 3 -  formularz cenowy.

 

 

----------------------------------------

 

POSTĘPOWANIE   ZAKOŃCZONE  W  DNIU  11  STYCZNIA  2017  ROKU

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  -  postępowanie numer ZP-5/2016

 

 

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. "Usługi doradcze w projekcie - Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu", przewidzianego na potrzeby modernizacji użytkowanych przez nią obiektów, znajdujacych się w loaklizacjach - Wałbrzych - Słowackiego 4, Słowackiego 4a, Dmowskiego 1 wraz z Salą Koncertową. Termin składania ofert upływa w dniu 03 stycznia 2017 roku o godzinie 09.00. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 28 grudnia 2016 roku (w godzinach 09.00 - 15.00). Zamawiajacy przewiduje finansowe zabezpieczenie prawidłowego wykonania usługi.

 

 

 

Szczegółowy opis postępowania publicznego znajduje się w zamieszczonym poniżej załączniku. Zamawiający, na pisemne życzenie Oferenta, prześle wymagane pliki załączników w wersjach Word.

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM - opublikowano dnia 21 grudnia 2016 roku

KOREKTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO - opublikowano dnia 29 grudnia 2016 roku

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA - opublikowano dnia 11 stycznia 2016 roku

 

Zapytanie Ofertowe jest elementem realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, dla którego została przygotowana aplikacja o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020. Zadanie jest przedmiotem wniosku nr RPDS.04.03.01-02-0035/16, złożonego do naboru nr RPDS.04.03.01.IZ.00-02-112/16 dla EFRR, RPO WD 2014 – 2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny. W związku z tym Zamawiający planuje współfinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE

 

Wałbrzych, dnia 09 grudnia 2016 roku

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  -  postępowanie numer ZP-7/2016

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie "Opracowania akustycznego Projektu Budowlanego", przewidzianego na potrzeby modernizacji użytkowanych przez nią obiektów, w szczególności Sali Koncertowej i Sali Wielofunkcyjnej. Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 roku o godzinie 09.00. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 14 grudnia 2016 roku (w godzinach 12.00 - 16.00).

 

Szczegółowy opis postępowania publicznego znajduje się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

 

Zapytanie Ofertowe jest elementem realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, dla którego została przygotowana aplikacja o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020. Zadanie jest przedmiotem wniosku nr RPDS.04.03.01-02-0035/16, złożonego do naboru nr RPDS.04.03.01.IZ.00-02-112/16 dla EFRR, RPO WD 2014 – 2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny. W związku z tym Zamawiający planuje współfinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - dodano 21.12.2016 r.

AKUSTYKA - TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 - projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - doświadczenie Wykonawcy - Projektanta Akustyki

ZAŁĄCZNIK NR 5 - doświadczenie Osoby - Projektanta Akustyki

 

------------------------------------------------------------

 

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE  W  DNIU  28  LIPCA  2016  ROKU

Wałbrzych, dnia 08 lipca 2016 roku

 ZAPYTANIE   OFERTOWE

postępowanie numer ZP-3/2016

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza wykonawców, posiadających uprawnienia budowlane lub projektowe oraz przynależność do właściwej izby, do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budowlanej (bez instalacji) czterech użytkowanych przez nią obiektów /pomieszczeń w obrębie użytkowanych obiektów / w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa przynależna Dmowskiego 1.

Zapytanie ofertowe nie jest procedurą przetargową i tym samym nie podlega ścisłym zapisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest elementem realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, dla którego złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca, do godziny 12.00, osobiście lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (wersja elektroniczna zostanie odrzucona). Miejsce składania ofert: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (sekretariat). 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 2. FORMULARZ OFERTY - załącznik numer 1
 3. WZÓR UMOWY - załacznik numer 2,
 4. WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG (DOŚWIADCZENIE) - załącznik numer 5
 5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 15.07.2015
 6. DOKUMENTACJA POSTEPOWANIA - WYŁONINIE WYKONAWCY (28.07.2016)

 

 

-----------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE  18.07.2016 R.

Wałbrzych, dnia 29 czerwca 2016 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty cenowej, w związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy usług poligraficznych (druk oraz dostawa plakatów i ulotek), w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście (nie przewidujemy drogi elektronicznej) w sekretariacie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, w terminie do dnia 13 lipca 2016 roku, do godz. 12.00.

Załączniki do postępowania: 

 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Oferta
 3. Formularz cenowy,
 4. Umowa
 5. Dokumentacja podstawowych czynności postępowania
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE

Wałbrzych, dnia 16 stycznia 2016 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty cenowej. Zakres zapytania ofertowego obejmuje: przeprowadzenie analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą popytu, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załączników dla projektu o roboczym tytule: "Modernizacja Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 (Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe).

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Filharmonii Sudeckiej, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych. Termin złożenia ofert upływa w dniu 25 stycznia 2016 roku o godzinie 09.00.

Załączniki do postępowania:

Wałbrzych, dnia 20 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

 

FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 4 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

"Wykonanie usług poligraficznych w roku 2018/2019 dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4" przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

Liczba otrzymanych ofert: 13

Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wybrano następującą ofertę, złożoną przez:

Zakład Aktywności Zawodowej "VICTORIA", ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

 

Cena wybranej oferty: 44.786,80 (brutto)

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta proponująca najnizsze wynagrodzenie za wykonanie zamówienia.

podpisał: Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu Elżbieta Łaganowska 

 

Dokumentacja podstawowych czynności postępowania

 


 

 

Wałbrzych, dnia 19 stycznia 2015 roku

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU

58-300 Wałbrzych, ul. Juliusza Słowackiego 4

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 6-OSOBOWEGO SAMOCHODU

TYPU FURGON O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY"

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wybrano następującą ofertę, złożoną przez:

konsorcjum firm, w skład którego wchodzą:

Dzięciołowski Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego nr 20, 58-506 Jelenia Góra


oraz 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

 

Cena wybranej oferty: 134 650, 03 zł (brutto)

Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna złożona oferta, nie przekraczająca kwoty, jaką Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

podpisał: Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu Elżbieta Łaganowska 


protokół - wynik postępowania przy wyborze oferty wykonania usług poligraficznych 17.Feb.2015,03:16

 

wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: sekretariat@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
wtorek, środa, czwartek: 13:00-15:30
piątek koncertowy: 17:00-19:00
sobota/niedziela koncertowa: 16:00-18:00
 

Telefon: 501-674-397

bilety@filharmonia-sudecka.pl

Zobacz plan sali  i wyposażenie