PRZETARGI

PRZETARG NA DOSTAWĘ KRZESEŁ I PULPITÓW ORKIESTROWYCH

Wałbrzych, dnia 02 lipca 2020 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na dostawę i montaż krzeseł oraz pulpitów orkiestrowych regulowanych wraz z wózkami do ich transportu, osłon akustycznych, podestu dyrygenta wraz z pulpitem i krzesłem regulowanym.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w ramach Funduszu Promocji Kultury, uzyskanej przez Zamawiającego w postępowaniu konkursowym „Infrastruktura kultury 2020”, dla projektu pn. „Poprawa funkcjonalności Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/514

 

OGŁOSZENIE na portalu BZP

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera wzór umowy i OPZ) [pdf]

SIWZ - Specefikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera wzór umowy i OPZ) [word]


wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: sekretariat@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
wtorek, środa, czwartek: 13:00-15:30
piątek koncertowy: 17:00-19:00
sobota/niedziela koncertowa: 16:00-18:00
 

Telefon: 501-674-397

bilety@filharmonia-sudecka.pl

Zobacz plan sali  i wyposażenie