ZAPYTANIA OFERTOWE

UWAGA: INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH ZAKOŃCZONYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W BIP/OGŁOSZENIA/ARCHIWUM

 


Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze, do skladania ofert na wykonanie zadania - kompleksowej dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze do budynków/pomieszczeń użytkowanych przez Filharmonię Sudecką im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu w oresie od 1.03.2021 - 31.08.2023. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO 

Załącznik 1

Załacznik 1 SKORYGOWANY

Załącznik 2

Załącznik 2 SKORYGOWANY

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOKUMENTACJA ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA ZP-04/2020

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na realizację dostawy elementów stanowiących uzupełnienie posiadanego wyposażenia sali koncertowej w zakresie nagłosnienia i oświetlenia.

Treść postępowania: tutaj

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza Wykonawców, świadczących działalność gospodarczą w zakresie dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze, do skladania ofert na wykonanie zadania - kompleksowej dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze do budynków/pomieszczeń użytkowanych przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w załączonym poniżej pliku. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (DO EDYCJI)

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (plik zamknięty. pdf)

 

PYTANIA OFERENTA - ODPOWIEDŹ FILHARMONII SUDECKIEJ

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania propozycji obsługi koncertu specjalnego, realizowanego na obiekcie zewnętrznym, w dniu 30 grudnia 2018 roku. Usługa obejmuje: dostawę, montaż, obsługę realizacyjną w zakresie  SCENA, NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE.

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku. W razie zainteresowania prosimy o zwrotne podanie oferowanej ceny brutto. Oferty prosimy składać do 20.11.2018 do sekretariatu Filharmonii Sudeckiej: ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych w formie papierowej lub mailowo na adres info@filharmonia-sudecka.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Arkadiusz Simm, kom. 796 - 206 - 630, a_simm@filharmonia-sudecka.pl


Szanowni Państwo! 

Z uwagi na otrzymane sugestie informuję, że termin składania ofert obsługi koncertu "Dwa Żywioły" 30 grudnia 2018 roku (Aqua Zdrój w Wałbrzychu) zostaje przesunięty do dnia 23 listopada 2018 roku.

Z poważaniem

Arkadiusz Simm

Wałbrzych, dnia 29 czerwca 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zawiadamia o unieważnieniu postępowania publicznego dotyczącego dostawy w formie leasingu operacyjnego 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4


Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadaszonej estrady na potrzeby koncertu plenerowego "Letnia serenada Cudowny świat musicali", który odbedzie się na wałbrzyskim rynku 25.08.2018 o godzinie 19.

Ofertę proszę złożyć do 2 lipca 2018 do godz. 12 pocztą lub do sekretariatu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (II piętro).

Wymagania techniczne: tutaj.

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadaszonej estrady na potrzeby koncertu plenerowego "Letnia serenada Cudowny świat musicali", który odbedzie się na wałbrzyskim rynku 25.08.2018 o godzinie 19.

Ofertę proszę złożyć do 2 lipca 2018 do godz. 12 pocztą lub do sekretariatu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (II piętro).

Wymagania techniczne: tutaj.

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługę techniczną koncertu plenerowego "Letnia serenada Cudowny świat musicali", który odbedzie się na wałbrzyskim rynku 25.08.2018 o godzinie 19.

Ofertę proszę złożyć do 2 lipca 2018 do godz. 12 pocztą lub do sekretariatu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (II piętro).

Wymagania techniczne: tutaj.

Wałbrzych, dnia 1 czerwca 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy w formie leasingu operacyjnego 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, którego przedmiotem było zebranie ofert:

 • leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego, 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

 • pojazd powinien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia wykonawczego tej Ustawy, a także posiadać komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji

 • kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - [34110000-1 - samochody osobowe], [34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe]

 • przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w UM w Wałbrzychu - Wydział Komunikacji, ul. H. Sienkiewicza 9, 58-300 Wałbrzych.

   

wyłoniła ofertę najbardziej korzystną cenowo.Protokół z otwarcia ofert został zamieszczony tutaj oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/70/484.

 

Wałbrzych, dnia 18 maja 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy w formie leasingu operacyjnego 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4

Przedmiotem zamówienia będzie:

 • leasing operacyjny z opcją wykupu, fabrycznie nowego, 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

 • pojazd powinien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia wykonawczego tej Ustawy, a także posiadać komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji

 • kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - [34110000-1 - samochody osobowe], [34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe]

 • przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w UM w Wałbrzychu - Wydział Komunikacji, ul. H. Sienkiewicza 9, 58-300 Wałbrzych.

   

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony tutaj , zapytania oferentów i odpowiedzi zamawiajacego tutaj oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/70/484.

 

wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: sekretariat@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
wtorek, środa, czwartek: 13:00-15:30
piątek koncertowy: 17:00-19:00
sobota/niedziela koncertowa: 16:00-18:00
 

Telefon: 501-674-397

bilety@filharmonia-sudecka.pl

Zobacz plan sali  i wyposażenie