BIP > SERWIS > instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.


Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami, zapisanymi literami drukowanymi i pogrubioną czcionką.


W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona kolorowym tłem.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona a kursor przybiera postać dłoni. Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie "pop-up".

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna. Wspomniane funkcje (zapisz, drukuj, zamknij) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne, takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia, zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader . Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronach BIP Filharmonii Sudeckiej znajdują się następujące przyciski / znaki graficzne:

  • przycisk "Powrót do strony filharmonii" umożliwia przejście na główną stronę informacyjną serwsu www,
  • przycisk "Filharmonia Sudecka" umożliwia przejście na stronę główną BIP Filharmonii Sudeckiej,
  • przycisk "logo BIP" umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: sekretariat@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
wtorek, środa, czwartek: 13:00-15:30
piątek koncertowy: 17:00-19:00
sobota/niedziela koncertowa: 16:00-18:00
 

Telefon: 501-674-397

bilety@filharmonia-sudecka.pl

Zobacz plan sali  i wyposażenie