Uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem koncertu.


Spóźnionych Melomanów zapraszamy do wejścia do sali koncertowej między utworami.


Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, zegarków i innych urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe.


W Filharmonii Sudeckiej obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz rejestracji dźwięku i obrazu.


Filharmonia zastrzega sobie prawo zmian terminów koncertów, wykonawców i programów.


Filharmonia zastrzega sobie możliwość wykonywania i wykorzystania zbiorowych zdjęć publiczności do celów marketingowych.


 

BILETY - KONCERT SYMFONICZNY

 

bilet normalny: 40 zł 

bilet ulgowy: 30 zł 

 

BILETY - KONCERT KAMERALNY, RECITAL

 

bilet normalny: 30 zł  

bilet ulgowy: 20 zł 

 

Na Koncerty Specjalne ceny ustalane są indywidualnie do każdego koncertu.

 

 

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ

rencistom i emerytom,

dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom uczącym się w trybie dziennym

 

 

Ceny biletów na wydarzenia zewnętrzne ustalane są przez organizatora danego wydarzenia.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.