Ogłoszenie w sprawie konkursu na logo dla Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 2021-08-10

 

Rozstrzygnięcie konkursu
Druga edycja konkursu na logo dla Filharmonii Sudeckiej


Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu wobec braku rozstrzygnięcia pierwszej edycji Konkursu na logo zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że ogłoszenie ukazyje się w trybie publicznym i powszechnym przy czym nabór projektów jest ograniczony terminem, tj. do dnia 19 lipca 2021 do godz. 15. Tym razem dopuszczamy możliwość składania ofert w konkursie drogą mailową, choć znacznie wygodniej jest nam przygotowywać pracę Komisji Konkursowej operując wydrukami.

Zainteresowanych odsyłamy do poniższych dokumentów. Zwracamy uwagę na zmieniony Regulamin w stosunku do pierwszej edycji Konkursu.

 

Regulamin Konkursu na logo Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu - druga edycja

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy (.pdf) (.odt)

Załącznik 2 - Zawartość Księgi Znaku (.pdf

 


Piersza edycja konkursu na logo dla Filharmonii Sudeckiej


Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu ogłasza Konkurs na logo. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że ogłoszenie ukazuje się w trybie publicznym i powszechnym przy czym nabór projektów jest ograniczony terminem, tj do 16.04.2021 do godz. 15.

 

Zainteresowanych odsyłamy do poniższych dokumentów:

 

Regulamin Konkursu na logo Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy (.pdf) (.odt)

Załącznik nr 2 - Zawartość Księgi Znaku (.pdf)

Informacja nr 1 dla oferentów

 

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z KONKURSEM NA LOGO FILHARMONII SUDECKIEJ 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.