Zbigniew Bajek *

zwiń

Muzyk - tubista. Urodzony w Krakowie. Naukę gry na tubie rozpoczął w Liceum Muzycznym. Po ukończeniu studiów w krakowskiej Akademii Muzycznej (wtedy jeszcze Wyższej Szkole Muzycznej) w roku 1977, rozpoczął pracę jako nauczyciel „muzyki” w szkole podstawowej, a po trzech miesiącach jako tubista w krakowskim Teatrze Muzycznym (Opera i Operetka). Od 1978 roku jest zatrudniony w Filharmonii Sudeckiej.

W ciągu trzydziestopięcioletniej pracy zawodowej (oraz w czasie studiów) brał udział w wielu koncertach solistycznych, kameralnych i oczywiście symfonicznych, a także spektaklach teatralnych (np. Teatr Stary i Teatr Kameralny w Krakowie). Wyjeżdżał na tournee koncertowe z takimi orkiestrami jak: Filharmonia Krakowska, Orkiestra Symfoniczna PRiTV w Krakowie, Wielka Opera Polska, Słupska Orkiestra Kameralna, Filharmonia Bydgoska czy wreszcie Filharmonia Sudecka. Był wielokrotnie zapraszany do współpracy i brał udział w koncertach z Orkiestrami Symfonicznymi, Filharmoniami i Operami takich miast jak: Kraków, Görlitz, Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Łódź, Opole, Wrocław, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Zielona Góra. Był członkiem kilku dętych zespołów kameralnych. Brał udział w wielu nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz nagraniach płyt CD w kraju i za granicą. Od kilkunastu lat pełni także funkcję inspektora orkiestry Filharmonii Sudeckiej.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.