Grzegorz Mondry *

zwiń

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Edwarda Danieckiego. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach mistrzowskich, m.in. u Petera Damma i Jacka Muzyka.

W latach 1995 – 1998 piastował funkcję I waltornisty Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W 1999 roku na stałe związał się z Filharmonią Szczecińską, gdzie pracował na stanowisku I waltornisty do 2013r. Grzegorz Mondry również stale współpracuje z wieloma polskimi orkiestrami, takimi jak: Sinfonia Varsovia, Opera Narodowa, Teatr Muzyczny „Roma” (brał udział w premierowym spektaklu „Tańca Wampirów” w reżyserii Romana Polańskiego), Polska Filharmonia Kameralna, Polska Orkiestra Radiowa, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Opera Polska, Filharmonia Pomorska, Toruńska Orkiestra Kameralna, Płocka Orkiestra Symfoniczna i wieloma innymi.

Grzegorz Mondry jest cenionym muzykiem sesyjnym. Brał udział w licznych nagraniach muzyki filmowej (m.in. „Uwolnić Orkę IV”) oraz CD i DVD (m.in „Polish Spirit” z Nigelem Kennedym i Jackiem Kaspszykiem). Jego muzyczne zainteresowania wykraczają poza ramy muzyki klasycznej, co zaowocowało współpracą z takimi muzykami, jak Chuck Mangione, Sting (Gala 85-lecia Polskiego Radia), czy Michał Urbaniak.

Od 2008 roku jest członkiem szczecińskiego drewnianego kwintetu dętego „Pau Pa Rau”, z którym intensywnie koncertuje w Polsce i za granicą. Owocem pracy i umiejętności muzykowania w zespole kameralnym był koncert w studiu S1 Polskiego Radia w ramach festiwalu „Chopin i jego Europa”, gdzie wspólnie z takimi solistami jak m.in.: Janusz Wawrowski, Marcin Zdunik, Jose Gallardo, wykonał sekstet Krzysztofa Pendereckiego uwieczniony nagraniem archiwalnym.

Grzegorz Mondry prowadzi również działalność pedagogiczną, pracując na stanowisku wykładowcy w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Anna Mondry *

zwiń

Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie st.wykł. Lucyny Chodzińskiej.

Od stycznia 1994 roku pracownik Opery Bałtyckiej w Gdańsku na stanowisku orkiestrowym waltornia tutti.

Anna Mondry od wielu lat stale współpracuje koncertując w kraju i za granicą z Polską Filharmonią Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, a także z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Koszalińską, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Pomorską w Bygdoszczy, Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Hanzeatycką Orkiestrą Kameralną "Hanseatica", Orkiestrą Kameralną PROGRESS, Capella Gedanensis.

Anna Mondry przez kilka lat była członkiem kameralnego Zespołu Instrumentów Dętych pod kierunkiem prof. Józefa Raatza, a także kwartetu "Brillante" i kwartetu waltorniowego "Coro Di Corni".

Serhiy Melnychenko *

zwiń

Dariusz Zambrowski

zwiń

Urodzony 8 stycznia 1980 roku w Białymstoku. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku w klasie mgr Jana Kuczaka. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku w klasie wykł. Tomasza Czekały. Pracował w Orkiestrze Kameralnej w Łomży, gdzie pełnił również funkcję bibliotekarza. Z Filharmonią Sudecką związany jest od stycznia 2009 roku.

Marta Dziembowska-Szuszkiewicz

zwiń

Urodzona w Międzyrzeczu w rodzinie muzycznej.
Edukację muzyczną rozpoczęła w 1993 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu, gdzie uczyła się gry na fortepianie. W latach 1998-2002 kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Muzycznym im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, gdzie jej głównym instrumentem stała się waltornia. Swoje umiejętności gry doskonaliła w klasie rogu Adama Wolnego na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach 2002-2007. W tym czasie uczestniczyła także w licznych kursach mistrzowskich i warsztatach muzycznych. Współpracę z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu podjęła w 2008 roku, tam też pracuje do dziś na stanowisku muzyka orkiestrowego w grupie waltorni.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.