Paweł Stuczyński *

zwiń

Kontrabasista, pianista, aranżer, kompozytor.

Urodził się w 1972 roku w Łodzi, tam też uczęszczał do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego. Studia ukończył w roku 1996 na łódzkiej Akademii Muzycznej uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie gry na kontrabasie.
Już w 1999 roku dał się poznać jako kompozytor pisząc swą pierwszą kompozycję – muzykę do filmu „Irysy”.
W swych koncertowych podróżach jako kontrabasista i pianista zwiedził niemal cały świat grając na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy.
Od 2008 roku związany z Dolnym Śląskiem, zatrudniony jako kontrabasista w Filharmoni Sudeckiej w Wałbrzychu, współpracujący również jako aranżer i kontrabasista z Teatrem Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu oraz wrocławskim Teatrem Lalek.
Ostatnio dał się poznać jako wspótwórca, kompozytor i aranżer wałbrzyskiego Michelangelo Ensemble – zespołu muzycznego powstałego przy Filharmoni Sudeckiej w Wałbrzychu.

Tomasz Borski *

zwiń

Tomasz Borski – kontrabasista, ur. we Wrocławiu w 1974 r. W latach 1996-2001 student Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie kontrabasu prof. Tadeusza Górnego. W 2000r. uzyskał stypendium Towarzystwa Sokrates/Erazmus w Conservatorium Hogeschool Enschede w Holandii.Od 1998 r. nauczyciel kontrabasu w PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu oraz PSM I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie. 

W latach 1998-2011 współpracował z takimi orkiestrami jak: Wrocławska Orkiestra Kameralna "Leopoldinum", Orkiestra Kameralna "Amabile".

Od 2001 r. na stałe związany z Wrocławską Orkiestrą Solistów "Ricordanza", "Barock Orchester Berlin", "European Bach Players", "Festival Orchestra Berlin", z którymi uczestniczy w wielu koncertach w kraju i zagranicą, mi. in. w Niemczech, Francji, Norwegii i Hiszpanii. W 2010 roku wraz z przyjaciółmi założył zespół Michelangelo Ensamble. Od 2014 r. kontrabasista - solista w Filharmonii Sudeckiej. 

Tomasz Zepp

zwiń

Urodził się 13 listopada 1961 r. w Bolesławcu. Edukację muzyczną rozpoczął od nauki gry na fortepianie w Państwowym Ognisku Muzycznym im. Kleofasa Ogińskiego w Bolesławcu. W latach 1981 – 1987 był uczniem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu w klasie kontrabasu prof. Witolda Piskorskiego.

Od roku 1987 jest pracownikiem Filharmonii Sudeckiej jako muzyk kontrabasista. W latach 1991 – 1993 współpracował z Teatrem Muzycznym w Görlitz.

Paulina Derewiecka

zwiń

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.