Zofia Kowalczyk *

zwiń

Jerzy Birula *

zwiń

W Filharmonii Sudeckiej gra na altówce od 1979 roku. Przez kilkanaście sezonów prowadził grupę altówek w naszej Filharmonii. Niejednokrotnie występował również z orkiestrą w roli solisty. W swoim dorobku artystycznym ma między innymi wykonywanie symfonii koncertującej  "Harold w Italii" na altówkę i orkiestrę w 2000 r. W 1989r jako muzyk kameralista występował z zespołem słynnej Academia Santa Cecilia. W latach 1991-1994 współpracował z Musiktheater w Gorlitz (Niemcy) i orkiestrą Lausitzer Philharmonie. W latach 1997-1998 grał w Śląskiej Operze Kameralnej. Z tymi zespołami dokonał szeregu nagrań płytowych i telewizyjnych. W latach 1982-1991 koncertował w "Sudeckim Kwartecie Smyczkowym". W 1996r. był również współtwórcą "Kwartetu Wieniawski". Po podziale zespołu w 2003r. koncertuje z "Kwartetem im. Henryka Wieniawskiego". Od 1982r. jest nauczycielem muzyki w Zespole Szkół Muzycznych. Jako muzyk i aktor występował również w kilku filmach i spektaklu teatralnym. Stworzył widowisko muzyczne o Prymasie Wyszyńskim, które było wielokrotnie wykonywane z okazji Roku Prymasowskiego. Przygotował cykl koncertów edukacyjnych. Jest autorem wielu opracowań muzycznych na kwartet smyczkowy.

Andrzej Bednarczyk

zwiń

Urodzony 22 października 1962 roku w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie). Edukację muzyczną rozpoczął w Ognisku Muzycznym w wieku 7 lat, ucząc się gry na skrzypcach. Kontynuował naukę w klasie altówki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Państwową Szkołę Muzyczną II ST. Oraz Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie altówki ukończył w 1989 roku.

Od 1988 r. pracuje w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu jako muzyk orkiestrowy. Współpracuje z zespołami kameralnymi „Futoma Quintet” oraz „Arco Vente” koncertując w kraju i zagranicą (Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Austria, Czechy). Zajmuje się również działalnością pedagogiczną prowadząc klasę altówki w Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu.

Magdalena Nienartowicz

zwiń

Urodziła się we Wrocławiu w 1977 roku, tam też zdobyła muzyczne wykształcenie w PSM I i II stopnia im.Karola Szymanowskiego. Następnie w 2001 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i otrzymała tytuł magistra sztuki w specjalności:gra na altówce. Jako muzyk tutti współpracowała ze znanymi wrocławskimi orkiestrami, grając koncerty w kraju i za granicą. Będąc kameralistą z zamiłowania, brała udział w wielu przedsięwzięciach muzycznych w Europie i Ameryce.Od 2004 związana jako muzyk-altowiolista z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu. Jest członkiem zespołu "Michelangelo Ensemble".

Agnieszka Szlędak

zwiń

Urodzona 8 października 1978 r. w Wałbrzychu. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w klasie skrzypiec Jerzego Biruli w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej im. ST. Moniuszki w Wałbrzychu. Od 1993 roku kontynuowała naukę w klasie skrzypiec mgr Iwony Wesolińskiej w Państwowym Liceum Muzycznym w Wałbrzychu, które ukończyła w 1997 r. Od tego roku jest muzykiem altowiolistką w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Od 1998 roku jest członkiem Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, prowadzi klasę skrzypiec w Społecznym Ognisku Muzycznym im. Kazury przy WTM. Od 2003 roku jest członkiem wałbrzyskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie. Od 2004 roku jest studentką klasy altówki st. wykładowcy Konstantego Poźniaka na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2005 roku prowadzi edukację młodych skrzypków w Społecznym  Ognisku Muzycznym w Świebodzicach. Jako muzyk orkiestrowy daje liczne koncerty w kraju i za granicą.

Andrzej Delegiewicz

zwiń

Muzyk orkiestrowy, specjalność – altówka. Edukację muzyczną rozpoczął w 1960 roku w Ognisku Muzycznym w Jaworze (woj.dolnośląskie), w klasie skrzypiec. Wykształcenie: Średnia Szkoła Muzyczna w Wałbrzychu im. Stanisława Moniuszki, wydział instrumentalny (altówka). W latach 1968-1977 pracownik Wałbrzyskiej Orkiestry Symfonicznej, Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego Krzewienia Kultury Muzycznej. Członek „Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków”. Od 1 stycznia 1978 r. pracownik Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, utworzonej przez Józefa Wiłkomirskiego, pracuje do chwili obecnej.


Osiągnięcia:

  • stały uczestnik festiwali muzycznych na Dolnym Śląsku;
  • muzyk sesyjny uczestniczący w wielu sesjach nagraniowych (płyty);
  • uczestnik wyjazdów zagranicznych orkiestry Filharmonii Sudeckiej, m.in. do Austrii, Czech, Niemiec, Włoch, Francji czy Szwajcarii.


Współpracował z Mazurską Orkiestrą Symfoniczną przy sesji nagraniowej. W latach 1993-1995 współpracował z Orkiestrą „Europera” w Görlitz. Statystował jako muzyk do trzech filmów fabularnych – „Trędowata” (1976), „Spowiedź dziecięcia wieku” (1985),„Szuler” (1991).

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.