Grzegorz Kuzioła *

zwiń

Ur. 12 marca 1975r. w Bydgoszczy. Ukończył PSM I st., a następnie Liceum Muzyczne w Wałbrzychu w klasie skrzypiec mgr Magdaleny Madeły. Od 1995r. jest skrzypkiem Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Wraz z orkiestrą brał udział w wielu tournee zagranicznych, a także festiwalach krajowych, m. in. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, S. Moniuszki w Kudowie Zdroju i in. W 2008r. ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na poziomie licencjackim. Od grudnia 2008r. pełni funkcję zastępcy prowadzącego grupę II skrzypiec. Jest członkiem „Kwartetu Wałbrzyskiego”, który wraz z nim współtworzą: Dorota Graca – Sztajnic (skrzypce), Dawid Pajdzik (altówka) i Wojciech Kud (wiolonczela). Oprócz zainteresowań muzycznych pasjonuje się filmem, rajdami samochodowymi oraz grą w tenisa.

Magdalena Wawrzkowicz *

zwiń

Ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Pracę w Filharmonii rozpoczęła w 1979 r. w grupie I skrzypiec. W 1984 objęła stanowisko koncertmistrza II skrzypiec. W latach 1993 – 96 współpracowała z teatrem muzycznym w Görlitz, Die Neue Lausitzer Philharmonie oraz Europera.

W latach 1997 – 1998 r. grała w Śląskiej Operze  Kameralnej oraz Świdnickiej Orkiestrze Kameralnej. Gościnnie występowała jako koncertmistrz II skrzypiec w zespole Stadtheater Görlitz. W roku 1996 zaczęła współpracę z kwartetem „Wieniawski” a po rozłamie od 2003 r. gra w Kwartecie im. H. Wieniawskiego.

Z orkiestrą Filharmonii Sudeckiej uczestniczyła w wielu nagraniach płytowych.

Jolanta Tulińska

zwiń

Absolwentka PSM IIst. we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W Filharmonii Sudeckiej od 1983 roku. Współpracowała z Europerą w Goerlitz, Cieplicką Orkiestra Kameralną, Orkiestrą Zdrojową w Szczawnie Zdroju, Zespołem Kameralnym „Violinetta”, Orkiestrą  Kameralną „Sinfonietta” w Świdnicy. Prowadzi działalność edukacyjną oraz pedagogiczną. Autorka publikacji książkowej na temat Internetu.

Elżbieta Kędzia

zwiń

Urodzona w Wałbrzychu. Edukację muzyczną rozpoczęła w tym mieście. W roku 1986 zakończyła naukę gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Wałbrzychu i rozpoczęła pracę w Filharmonii Sudeckiej na stanowisku skrzypaczki. Dwa lata później objęła również posadę nauczyciela w ZSM i i II ST. W Wałbrzychu.

Przez szereg lat współpracowała z Orkiestrą Zdrojową w Cieplicach Zdrój, jako muzyk orkiestrowy i solistka. Wraz z Filharmonią Sudecką koncertowała w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Włochy, Czechy, Szwajcaria pod dyrekcją znakomitych dyrygentów z Polski i różnych państw świata.

Dorota Chudy

zwiń

Urodziła się w Świdnicy. Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia ukończyła w Świdnicy, a Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Wałbrzychu. W roku 1986 ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od tego też roku podjęła pracę w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu i w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świdnicy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Elżbieta Stecka

zwiń

Absolwentka PSM I i II st. w Wałbrzychu. W 1991 roku ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu i podjęła pracę w Filharmonii Sudeckiej. W latach 1992-2011 pracowała również jako nauczyciel gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. Wraz z orkiestrą Filharmonii Sudeckiej koncertowała w wielu krajach świata, między innymi: w Niemczech, Włoszech, Francji, Szwajcarii i Chinach.

Bożena Łepkowska

zwiń

Urodzona 10 stycznia 1956 roku w Głubczycach. Ukończyła klasę skrzypiec w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Opolu, następnie Wydział Pedagogiczny w Wyższej szkole Muzycznej we Wrocławiu  (1981r.). Nie przerwanie od 1979 roku pracuje w Filharmonii Sudeckiej, łącząc pracę skrzypka orkiestrowego z pracą pedagogiczną w Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. W okresie wieloletniej pracy uczestniczyła w wielu koncertach w kraju i za granicą.

Posiada odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

Włodzimierz Brzeziński

zwiń

Włodzimierz Brzeziński (ur. w 1958 r.) ukończył I LO oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Jeleniej Górze w klasie skrzypiec. Tam też poznał fach muzyka orkiestrowego w Państwowej Orkiestrze Symfonicznej, od jedenastego roku życia jako uczeń, a od 1978 r. jako pełnoprawny członek zespołu artystycznego, pod batutą jego założyciela Stefana Strahla. Już wtedy jego pasje muzyczne wykraczały poza ramy klasyki i wkrótce grał jazz w zespole złożonym z muzyków rozrywkowych. Na festiwalu Jazz Juniors w Krakowie w 1978 r. jury złożone m.in. z Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Krzesimira Dębskiego przyznało mu nagrodę indywidualną. W listopadzie tego samego roku został muzykiem założonej właśnie Filharmonii Wałbrzyskiej i jest jednym z niewielu już muzyków z jej pierwszego składu osobowego. Brał udział we wszystkich projektach artystycznych Filharmonii w kraju i za granicą, będąc jednocześnie członkiem wielu zespołów kameralnych. W latach dziewięćdziesiątych założył dwudziestoosobową orkiestrę kameralną pod nazwą Johann Strauss Ensemble, która specjalizowała się w prezentowaniu muzyki promenadowej i operetkowej. Przez pewien czas był także członkiem zespołu artystycznego Opery we Wrocławiu. Przez trzynaście lat grał w wielu niemieckich kurortach jako skrzypek prowadzący. Objechał Europę Zachodnią jako muzyk teatru muzycznego w międzynarodowej obsadzie z musicalami Andrew Lloyd Webera, (ponad trzysta przedstawień). Obecnie jego pasje to muzyka klezmerska (zespół Klezmerado) oraz piosenka poetycka (zespół Bieguni). Czynnie interesuje się również poezją – wydał drukiem kilka tomików swoich wierszy. Prywatnie mąż Ani, ojciec Asi i Bartka oraz szczęśliwy dziadek Eliasia.

Mateusz Marut

zwiń

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.