Oddajemy do dyspozycji Państwa Księgę Kondolencyjną poświęconą Maestro Józefowi Wiłkomirskiemu

Złóż kondolencje

Wpisy do księgi

Często czekamy na cud, prosimy o niego codziennie, ale nie zauważamy, że on już się zdarzył. Tak trudno docenić drugiego człowieka, jego bezinteresowną życzliwość, szczerość spojrzenia, tak łatwo zniszczyć słowem, zburzyć spokój. Bóg zsyła Nam cud, nie zawsze o niego prosimy, powiemy: nie taki chcieliśmy, lecz cudem jest mieć przyjaciela, i być przyjacielem dla kogoś... ..... i taki Byłeś Maestro, kochałeś swą pracę, szanowałeś ludzi, słuchać umiałeś, dobre rady dawałeś.... dzisiaj pustka została po Tobie, ta chwila przejdzie potem do codzienności, lecz wiedz panie JÓZEFIE WIŁKOMIRSKI że pamiętać będziemy CIEBIE z batutą w ręku, uśmiechem na twarzy i słowem, że jest dobrze, a będzie lepiej Spoczywaj w Pokoju
Marietta Jan vel Miecio Marcinkowscy, 07.08.2020
  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.